За запослене

Етички одбор

Адреса: Димитрија Туцовића 161, Београд (тренутно адреса Прешевска 31, 1.спрат,улаз IV)

Време посете: сваки дан 10-18h

Телефони доступни пацијентима од 07-15h : 011/3810-692

 

Начелник: Др Тања Ђорђевић

Главна сестра: Наташа Вукадиновић, вмс

Сарадник за рад са пацијентима и породицом:  Александра Јеличић

 

ИСТОРИЈАТ

Клиничко одељење за палијативно збрињавање је почело са радом 16. јуна 2015. године. Одељење је у саставу Клинике за Интерне болести.

Према препорукама Министарства здравља Републике Србије дужина хоспитализације за ове пацијенте износи максимално 14 дана.

На Клиничком одељењу за палијативно збрињавање поред лекара, специјалиста интерне медицине, запослено је 12 медицинских сестара и 1 сарадник за рад са пацијентима и њиховим породицама. Сви запослени на одељењу су обучени  за рад са палијативним болесницима.

Пацијентима и њиховим породицама је током хоспитализације на одељењу омогућено да  разговарају са психотерапеутом са циљем пружања психосоцијалне подршке. (стрес, жаловање, туговање)

Палијативно збрињавање је активна и свебухватна брига о пацијентима који болују од тешких и неизлечивих болести злоћудних тумора, што подразумева збрињавање симптоматских тегоба и терапију бола  као и психолошку, социјалну и духовну подршку пацијентима и њиховим породицама. Палијативно збрињавање обезбеђује квалитетнији живот у последњим фазама пацијентове болести.

 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ И ОТПУСТ ПАЦИЈЕНАТА:

Пријем пацијената се врши искључиво преко Службе кућне неге надлежних домова здравља.

Упутна дијагноза за пријем пацијента на одељење је малигна болест у терминалној фази. Пацијент мора имати одлуку конзилијума да је завршено специфично онколошко лечење.

Упут за пријем на КО за палијативно збрињавање искључиво даје лекар Службе кућне неге и лечења надлежног Дома здравља.

Пријем се заказује у договору са лекаром кућне неге и начелника КО за палијативно збрињавање (тел. 011/3810-692)

Пријеми из других установа терцијалне заштите се остварују кородинацијом ординирајућег лекара, службе кућног лечења и начелника КО за палијативно збрињавање.

Неопходно је да пацијент на  пријему понесе:

  • здравствену књижицу
  • личну карту
  • упут лекара кућне неге ДЗ
  • комплетну медицинску докуметацију уз лабораторијске анализе не старије од месец дана

Пријеми се обављају сваког радног дана искључиво од 07-14h са траженом документацијом  и  уз ОБАВЕЗНУ пратњу породице/стараоца.

На одељењу се не врше дијагностичке процедуре, током хоспитализације пацијента поред његове редовне терапије примењује се искључиво терапија у циљу смањења симптома који су последица основне болести  у складу са доктрином палијативног збрињавања. 

Након 14 дана болесник се отпушта и упућује на Службу кућног лечења (не врши се премештај на друга одељења).