За запослене

Етички одбор

РАДНО ВРЕМЕ

Стационар 00-24ч

Центар за хемодијализу 06-22ч

Амбуланта 07-19ч

ВРЕМЕ ПОСЕТЕ

Среда  14ч -14ч и 30 мин.

Oбавезно носење хирушких маси, дозвољен улазак једне особе .

У интензивној нези посете нису дозвољене.

ТЕЛЕФОН ДОСТУПАН ПАЦИЈЕНТИМА

Стационар  0113810-398

Амбулнта 0113810-403

Дневна болница 0113810-435

е-маил:  zvezdara_nefro@yahoo.com

НАЧЕЛНИК - Проф др Радомир Наумовић

ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР-  дипл мед. Миљан Илић

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК - Марија Јовановић

 Клиничко одељење  за нефрологију и метаболичке болести са дијализом „проф  др Василије Јовановић“ основано је 1958 године налази се у саставу Клинике за Интерне болести .У свом делокругу рада бави се дијагностиком и лечењем болесника оболелих од бубрезних обољења  у стационарним условима као и амбулантно поликлиничком делатношћу.

На клиничком одељењу је запослено  124 радника и то : 21 лекар, 88 медицинских сестара,  15 помоћног особља .

Клиничко одељење за нефрологију и метаболичке болести са дијализом располаже са 42 постеље (24 постеље на одсеку клиничке нефрологије,6 постеља на одсеку перитонеумске дијализе, 6 постеља у интензивној и 6 постеља у полуинтензивној нези ) и 45 дијализних места у Центру за хемодијализу где се хемодијализе обављају  редовно сваки дан сем недеље у три смене .

НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ РАД

Клиничко одељење за нефрологију и метаболичке болести са хемодијализом је наставна база  за  Интерну медицину Медицинског факултета у Београду  и наставна база за Академију струковних студија.

Спроводи едукацију  на опстем стазу лекара по завршеном Медицинском факултету , едукацију лекара на специјализацији Интерне медицине  и едукацију лекара на субспецијализацији нефрологије.

Одржава континуирану медицинску едукацију за лекаре и медицинске сестре.

Клиницко одељење нефрологије са дијализом препознатљиво је по Школи дијализе за мединске сестре и лекаре  која је започела са радом 1995 године. Ово је јединствена школа која омогућава стицање теоријског и практичног знања у области хемо и перитонеумске дијализе

НАУЧНО ИСТРАЖИВЧКИ РАД

Запослени лекари и сестре учествују у истраживачким студијама.

 ЗАПОСЛЕНИ

Од 21 лекара, 17 је специјалиста Интерне медицине , 3 лекара су на специјализацији интерне медицине  и 1 клинички лекар .Субспецијализацију из нефрологије је завршило 6,а још 6 лекара је тренутно на субспецијализацији. Од тога 7 лекара су доктри наука, а још 4 лекара је на докторским студијама.

 7 лекара су  наставници и сарадници  у настави  Медицинског факултета у Београду и то један редован професор , један доцент , пет  клиничких  асистената.

 Запослено је 88 медицинских сестара  од тог броја 76 мс средња стручна спрема, 11 виша и висока и 1 факултет.

Клиничко одељење за нефрологију и метаболичке боести са дијализом састоји се од седам одсека.

1.ОДСЕК КЛИНИЧКЕ НЕФРОЛОГИЈЕ

Шеф одсека-  клинички асистент др сци мед Петар Ђурић

Главни теничар – смт Слободан Мијаиловић

Одсек клиничке нефрологије има 24 постеље .На одсеку се обавља дијагностика и лечење обољења и стања код поремећаја бубрежне функција.Спроводи се откривање и лечење акутне и хроничне бубрежне инсуфицијенције .Обављају се биопсије бубрега како нативних тако и трансплантариних.Испитују се гломерулске ,тубулоинтерстицијске болести .Ради се испитивање хипертензије,васкуларних болести бубрега,урођених аномалија ,тумора бубрега и наследних болести бубрега.Бави се дијагностком и лечењем ретких болести превасходно Фабријеве болести. Врши се припрема болесника  за хемодијализу, решавају се компликације хроничних  дијализних болесника.Ради се припрема болесника за трансплантацију  и припрема даваоца бубрега.

2.ОДСЕК ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ И ПОЛУИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ

Шеф одесека- Доц  др сци мед Татјана Дамјановић

Главна сестра- мс Златица Цвијановић

Одсек  интензивне неге има 6 постеља  и полуинтензивне неге 6 постеља .На одсеку се обавља дијагностика и лечење обољења и стања код  тешких поремећаја бубрежне функција.Спроводи се откривање и лечење акутне и хроничне бубрежне инсуфицијенције Испитују се гломерулске тубулоинтерстицијске болести .Обављају се биопсије бубрега.Ради се испитивање хипертензије,васкуларних болести бубрега,урођених аномалија ,тумора бубрега и наследних болести бубрега.. Врши се припрема болесника  за хемодијализу, решавају се компликације хроничних  дијализних болесника.Ради се припрема болесника за трансплантацију  и припрема даваоца бубрега.

3.ОДСЕК ПЕРИТОНЕУМСКЕ ДИЈАЛИЗЕ

Шеф одсека- клинички асистент спец др мед Ана Булатовић

Главна сестра-мс Аница Прилинчевић

Одсек перитонеумске дијализе обухвата стационар са 6  постеља и рад у дневној болници .

У стационарном делу се спроводи и укључивање болесника на перитонеумску дијализу обука болесника  као и обука чланова породице Такође  решавају се компликације  и припремају болесници за трансплантацију. Путем дневне болнице врше се редовне контроле и  прати се стање болесника на перитонеумској дијализи.

4.ОДСЕК ХЕМОДИЈАЛИЗЕ

                                                                                                             

Шеф одсека- Прим др сци мед Снежана Пешић

Главна сестра- мс Дивна Миливојевић

Одсек је опремљен савременим апаратима за хемодијализу са 45 дијализних места бави се праћењем и лечењем хроничних болесника на болничкој хемодијализи  путем дневне болнице .Раде се савремени континуирани поступци  замене бубрежне фнкције и плазмафереза. Центар за дијализу пружа и услуге туристичке дијализе  тј Holyday dialysis.

5.ОДСЕК КУЋНЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ

Шеф одсека-Прим др Живка Дјурић

Главна сестра-вмс Бранка Марковић

Одсек се бави праћењем и лечењем болесника на хемодијализи у кућним условима тј у ванболничким условима,кроз редовне амбулантне прегледе и дневне болнице .

6.ОДСЕК ЗА ИНВАЗИВНУ И НЕИНВАЗИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ

Шеф одсека –клинички асистент др сци мед Александар Јанковић

Главна сестра –вмс Јелена Станковић

У одсеку се раде биопсије бубрега, ултразвучни прегледи уротракта , колор доплер скен артерија и вена горњих и доњих екстремитета ,васкуларних приступа  и  најнових компликација , као и магистралних  артерија врата и реналних артерија.

7.ОДСЕК ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ СА ДНЕВНОМ БОЛНИЦОМ

Шеф одсека-спец др Весна Радовић Масларевић

Главна сестра-мс Љиљана Савић

Одсек  обухвата амбулатни рад и рад у дневној болници.

Амбулантни рад се обавља по утврђеном распореду сваког радног дана

За преглед је потребан ИЗИС упут издат од стране изабараног лекара ,одговарајући лабораторијски  налази и важећа здравствена легитимација и лична карта.

Упут без термина се заказује у року од 30 дана.

Приоритетни упути се реализују у року од 24ч.

У дневној болници се обављају инервенције ,контроле и парентерална терапија која не захтева  хоспитално лечење.