За запослене

Етички одбор

Руководилац клинике: Проф. др Теодора Бељић-Живковић

Вд главна сестра: Јелица Давидовић,вмс

Секретар клинике: Маријана Потулић

Историјат  Клинике за интерне болести

Градска болница, задужбина београдског трговца Николе Спасића, почела је да ради 1.12.1935. године. Са капацитетом од 100 постеља, у почетку је имала само Опште интернистичко одељење. Након Другог светског рата, зграда болнице предата је Градском народном одбору за потребе грађанства. На I спрату, отворено је Хируршко одељење, на II је остало Интерно одељење, а на III спрату Акушерско одељење. Први послератни шеф Општег интернистичког одељења био је Др Светислав Бојовић. Из тог одељења, које је после рата имало 68 постеља, издвојено је било Грудно одељење у старој згради основне школе у ул. Баје Секулића 170. Од 1949 - 1955 на челу одељења био је Прим. др Милован Банић, а после његовог одласка у пензију, за шефа долази Проф. др Михајло Андрејевић. Те, 1955. године, Интерно одељење постаје наставна база Медицинског факултета у Београду.  Тек те године набављен је савремени ЕКГ апарат, што говори колико је било тешко радити као доктор и организовати лечење народа.

Доласком Др Драгослава Иванковића 1.1.1956 године, знатно се интензивира рад на кардиологији. Кардиологија почиње да функционише као самостални одсек 1956 године. Његов први шеф, касније начелник, био је Проф др Драгослав Иванковић, све до 1.10.1983 године. То је био први одсек у целој болници. Проф. др Васа Јовановић, по завршеном усавршавању код Проф Јеан Хамбургера у Паризу, пушта у рад „вештачки бубрег“. Прва хемодијализа у нашој земљи била је у Градској болници, 1962. године! Године 1966. оснива се Нефролошки одсек, други одсек Интерног одељења, а његов први шеф био је Проф. др Василије Јовановић.  Касније, 1970. године, овај одсек прераста  у Одељење за бубрежне болести и метаболичке поремећаје и има 40 постеља.

Године 1962. завршена је нова зграда, садашња зграда Интерне клинике. У њу је усељено Грудно одељење са 217 постеља. Од 1966. године, управник Градске болнице постаје Проф. др Војислав Плећаш. Управљао је болницом до 1990 године. Као специјалиста интерне медицине, веома је допринео развоју Интерног одељења. Након 5 година, 1967. године, грудно одељење је смањило број постеља и организовало се као Одељење за болести плућа и бронха. Те године је извршено концентрисање свих запослених Интерног одељења у једну зграду,  осим Одељења за геронтологију. Ово ново одељење је било смештено у два павиљона добијена од фондације Sue Ryder. Њим је руководио Проф. др Петар Королија.

Након пензионисања Проф. др Михајла Андрејевића, 1968. године, за начелника Интерног одељења долази Проф. др Борислав Најдановић.  Управљао је Интерним одељењем до 1986. године, када одлази у пензију. Већ 1970 године почиње да реорганизује Интерно одељење. Повећава се  капацитет са 209 на 256 постеља. Развијају се други одсеци, па интерно одељење 1971 године има 7 одсека: поред кардиологије, развијају се одсеци гастроентерологије (први шеф Проф. др Сотир Станковић, кога 1972 замењује Проф. др Милан Андрејевић), хематологије (Проф. др Војислав Плећаш), алергологије (Проф. др Драгослав Росић), ендокринологије (проф. др Десанка Мијалковић Стамболић) и Одсек за примену радиоизотопа  (Прим. др Душанка Поповић) .

Данас, Клиника за интерне болесети има 9 клиничких одељења са стационаром  и 1 одељење без стационара (одељење за дерматовенерологију). Смештена је у просторно одвојена 4 пункта: Палијативно збрињавање у посебној згради, Интервентна кардиологија у згради хирургије, клиничка одељења кардиологије, гастроентерологије, ендокринологије, пулмологије и нефрологије у згради у Димитрија Туцовића 161, а клиничка одељења геријатрије, хематологије, неурологије и дерматовенерологије у делу зграде у Прешевској 31. Постељни фонд клинике је 395 постеља. На Клиници за интерне болести  данас је запослено 109 лекара, 287 медицинских сестара и 1 здравствени сарадник. У 2016. години, на одређено време радило је 11 лекара, 45 медицинских сестара и 1 здравствени сарадник

Од оснивања Градске болнице, које је у почетку имало само Опште интернистичко одељење, па до данашњег дана,  Клиником за интерне болести руководили су доле наведени Управници-Директори:

Др Светислав Бојовић 1945-1949. год.

Прим. др Милован Банић 1949-1955. год.

Проф. др Михајло Андрејевић 1955-1969. год.

Проф. др Борислав Најдановић 1969-1986. год.

Проф. др Петар Королија 1986-1990. год.

Проф. др Новак Деспотовоћ 1990-1995.год.

Проф. др Обрен Поповић 1995-1999. год.

Проф. др Светлана Ковачевић 1999-2002. год.

Проф. др Милутин Мирић 2002-2005. год.

Проф. др Владимир Вукчевић 2005-2006. год.

Проф. др Нада Димковић 2006-2016. год.

Проф. др Теодора Бељић Живковић 2016-