За запослене

Етички одбор

План јавних набавки Клиничко-болничког центра "Звездара" за 2022. годину налази се на следећем линку:

  План ЈН за 2023 годину са ТРЕЋОМ  изменом и допуном.

 

ИНТЕРНИ АКТ - Правилник о ближем уредјивању поступка јавне набавке у КБЦ “Звездара”:

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у КБЦ “Звездара”, Сеп. 2022.г

 

Законом о Јавним набавкама утврђени су начин и поступак набавке добара, услуга, радова, у случају када је наручилац КБЦ Звездара а у циљу спровођења закона, формирана је служба за Јавне набавке која спроводи наведене поступке.