За запослене

Етички одбор

План јавних набавки Клиничко-болничког центра "Звездара" за 2023. годину налази се на следећем линку:

 

   ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРВОМ ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

ИНТЕРНИ АКТ - Правилник о ближем уредјивању поступка јавне набавке у КБЦ “Звездара”:

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у КБЦ “Звездара” (у складу са ЗЈН службени гласник РС” br. 19/91 i 92/23)

 

Законом о Јавним набавкама утврђени су начин и поступак набавке добара, услуга, радова, у случају када је наручилац КБЦ Звездара а у циљу спровођења закона, формирана је служба за Јавне набавке која спроводи наведене поступке.