За запослене

Етички одбор

План јавних набавки Клиничко-болничког центра "Звездара" за 2022. годину налази се на следећем линку:

 

 План ЈН  2022.г са ЧЕТВРТОМ усвојеном изменом и допуном

 

ИНТЕРНИ АКТ - Правилник о ближем уредјивању поступка јавне набавке у КБЦ “Звездара”:

ИНТЕРНИ АКТ Сл.гласник РС 91 19

 

Законом о Јавним набавкама утврђени су начин и поступак набавке добара, услуга, радова, у случају када је наручилац КБЦ Звездара а у циљу спровођења закона, формирана је служба за Јавне набавке која спроводи наведене поступке.