Evropska unija
Uvodjenje bolničkog informacionog sistema finansira Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

 

 

 

 

KBC ZVEZDARA DOBILA SERTIFIKAT O AKREDITACIJI NA MAKSIMALNIH SEDAM GODINA

19. jun 2017.

KBC Zvezdara je akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije na maksimalnih  sedam  godina sa najvišom ocenom 97,75% usklađenosti sa akreditacijskim standardima u Republici Srbiji.

Ciljevi akreditacije podrazumevaju unapređenje kvaliteta, bezbednost pacijenta, obezbeđivanje delotvornog i isplativog pružanja zdravstvenih usluga, stvaranje jednakih ili približnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga u celom sistemu zdravstvene zaštite, uspostavljanje poverenja korisnika u sistem zdravstvene zaštite i unapređenje menadžmenta u zdravstvu.

"Akreditacija za pacijente znači poboljšan ali i kontinuiran kvalitet zdravstvene zaštite", ističe VD direktora Prof. dr Petar Svorcan,  „dok ustanova mora da ispoštuje sve nacionalne standarde koje primenjuje Agencija u ocenjivanju rada zdravstvenih ustanova. Radili smo timski i zaista sam prezadovoljan rezultatima koji su pokazali da poštujući procedure i uz proveru kvaliteta rada možemo unaprediti usluge koje pružamo našim pacijentima i spremno dočeti izazove koji se javljaju u kliničkom radu.”

KBC Zvezdara je prvi put akreditovan 2014. na tri godine, i u 2017. je započeo proces reakreditacije. Šesnaest timova, kako kliničkih grana tako i nekliničkih je implementiralo najviše setove standarda koje poštuje u svakodnevnom radu. Spoljašnji ocenjivači Agencije su u četvorodnevnoj poseti KBC-u doneli zaključak da u svi kriterijumu ispoštovani i dodelili KBC-u najviši akreditacioni status.

KBC Zvezdara je na osnovu konačne ocene (97,75%) pokazala najviši stepen usklađenosti procedura i kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima. Prilikom uručenja sertifikata predstavnici Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije su kao poseban uspeh istakli to što je KBC Zvezdara najbolje ocenjena zdravstvena ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srbiji.

KBC Zvezdara akreditovana na 7 godina

01. jun 2017.

Poštovani sugrađani, 

Obaveštavamo Vas da je KBC Zvezdara uspešno okončala proces reakreditacije.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je 30.5.2017. našoj ustanovi dodelila akreditaciju na maksimalnih 7 godina!

Po tom izveštaju, na osnovu ocena kojima smo ocenjeni od strane spoljašnjih ocenjivača, KBC Zvezdara je ostvarila visok stepen usklađenosti sa akreditacionim standardima, a zastupljenost najviših ocena je čak 97,75%.

Smatramo ovakav rezultat velikim uspehom svih zaposlenih, a ujedno se zahvaljujemo na saradnji svim našim pacijentima, korisnicima usluga i građanima koji su nam pružali nesebičnu podršku.

Ovaj uspeh će biti podstrek da i dalje profesionalno obavljamo svoja zaduženja, zajedno istrajemo na unapređenju zdravstvene struke i pružamo zdravstvene usluge na najvišem nivou.

S poštovanjem,

Kolektiv KBC Zvezdara                               

Prof. dr Petar Svorcan

VD direktora KBC Zvezdara 

 

[cela vest]

DONACIJA BOLNICI ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO KBC ZVEZDARA

31. maj 2017.

24. maj 2017 - Zahvaljujući donaciji konsultantske kuće CESTRA, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo KBC Zvezdara  je dobila novi toalet čime su unapređeni uslovi za porodilje i trudnice u bolnici u kojoj se godišnje rodi 2500 beba. U  potpunosti je rekonstruisano kupatilo sa tri tuš kabine i četiri toaleta.

Ideja o donaciji je došla neposredno pre mog četvrtog porođaja u ovoj ustanovi. Znam koliko je taj period boravka nakon porođaja važan i specifičan za majke i želela sam da dam svoj doprinos unapređenju uslova za majke. Potrudili smo se da kupatilo bude savremeno opremljeno, ali i  prilagođeno potrebama porodilja jer pored nesporne stručnosti zaposlenih važno je da se ulaže u uslove boravka, kaže Jasna Stojiljković-Milić, zamenik direktora konsultantske kuće CESTRA.

[cela vest]

Jubilej: 55 godina hemodijalize u Srbiji

19. maj 2017.

Dana 28. aprila ove godine, ispred  Kliničkog odeljenja za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa dijalizom "Prof. dr Vasilije Jovanović", održana je nefrološka sekcija SLD-a kojom je proslavljeno 55 godina od započinjanja hemodijalize u Srbiji  (i u bivšoj Jugoslaviji).

Vredno je napomenuti da to nije samo jubilej dijalize već i nefrologije. Naime, nefrologija se kao grana pre pedesetih godina prošlog veka razvijala u okviru interne medicine sve do 1958. godine, kada prof. dr Vasilije Jovanović (posle prve odbranjene doktorske disertacije iz nefrologije 1957. godine) otvara prvi nefrološki odsek u Gradskoj bolnici u Beogradu. Po usavršavanju u bolnici Neker u Parizu, on 1962. po prvi put primenjuje hemodijalizu u lečenju obolelih od akutne slabosti bubrega, a već naredne, 1963.godine, uvodi i peritoneumsku dijalizu za istu indikaciju. Razvoj dijalize postaje pokretačka snaga nefrologije u Srbiji, te se zahvaljujući edukaciji kadrova iz drugih centara od strane osoblja iz KBC Zvezdara otvaraju novi hemodijalizni centri, a potom uz njih i nefrološka odeljenja. Već osamdesetih godina prošlog veka, Srbija ima dobro razvijenu mrežu centara za hemodijalizu uz savremeno lečenje bolesnika.

Slika 1: Akademik Prof. dr Radoje Colovic na otvaranju jubilarne sekcije

Ovu sekciju koja je slavila jubilej otvorio je predsednik SLD-a Akademik prof. dr Radoje Čolović koji je istakao da Srpsko lekarsko društvo prepoznaje napore svih onih koji su dali svoj doprinos na dugom i teškom putu razvoja, ali putu obeleženom napretkom i progresom...

[cela vest]

Tradicionalna majska sekcija sa inostranim predavačima

15. maj 2017.

U petak 19. maja 2017. godine, u hotelu Metropol u Beogradu, održaće se program kontinuirane edukacije u organizaciji KBC Zvezdara.

Tema i vrsta predavanja: Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem na temu Aktuelnosti u otorinolaringologiji. 

Evidencioni broj: A-1-169/17

Broj bodova: predavači 9, pasivno učešće 5, usmena prezentacija 8, poster prezentacija 6. Napomena: Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

Cena: 7.500,00 din

Adresa održavanja: Hotel Metropol, Beograd

Početak simpozijuma: 9h

Broj učesnika je ograničen na 200.

Za više informacija su dostupne sledeće mail adrese:

orlkbcz@gmail.com 

kosanovic.rade@gmail.com 

Program i satnicu možete skinuti na sledećem linku: program kontinuirane edukacije.

 

[cela vest]

Powered by CMS STUDIO