Klinike

 

 

Evropska unija
Uvodjenje bolničkog informacionog sistema finansira Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

 

 

 

 

Endokrinologija - merenje šećera u krvi i mokraći

13. maj 2014.

1. Kako i kada sprovoditi samokontrolu?

Postoje dva osnovna načina sprovođenja kontrole šećera koje možete sprovoditi sami:

 1. Merenje šećera u kapilarnoj krvi. Postoji niz gluko metara za određivanje koncentracije šećera u kapilarnoj krvi. Pomoću njih dobijate uvid u trenutno stanje nivoa šećera u krvi. Prilikom odabira glukometra posavetujte se saVašim lekarom ili farmaceutom. Oni ćeVam pomoći u odabiru glukometra koji Vam najbolje odgovara, imajući u viduVašu terapiju, specifičnosti Vašeg načina života i eventualne prateće bolesti. Pravim izborom, možete biti sigurni da ćete uvek dobiti tačne i pouzdane rezultate.
 2. Određivanje glukoze i ketona u mokraći. U mokraći normalno nema šećera, ali ako ga u krvi ima previše (više od 10 mmol/L), šećer će početi da se preliva u mokraću. Takav rezultat predstavlja odraz kretanja glukoze u razdoblju od prethodnog mokrenja, a ne trenutno stanje glukoze u krvi. Preporuka je da se merenje ketona u mokraći radi kod postojanja visokog nivoa šećera u krvi, >15 mmol/l, tokom akutne bolesti kod pacijenata sa Tipom 1 šećerne bolesti, ili kod pacijenata sa Tipom 2 šećerne bolesti u uslovima postojanja druge akutne bolesti.

Merenje šećera u kapilarnoj krvi bi trebalo vršiti, a koliko često i kada, zavisi od osobe do osobe. Po pravilu, merenje šećera u krvi će se sprovoditi u određenim vremenskim "tačkama":

 • predoručka  -  na prazan stomak, “našte”. To znači da u prethodnih 8 sati niste ništa jeli,
 • pre obroka,
 • 2 sata nakon započinjanja obroka,
 • pre spavanja,
 • između 3 i 4 sata ujutro.

Dnevni profil daje najdragocenije podatke o nivou šećera u krvi. U običajeni deo terapije i sprovodi se merenjem šećera u 8 tačaka.

Radi se tako što se meri visina šećera u krvi u sledećim terminima u toku 24 časa:

 1. pre doručka (npr. u 8.00 h)
 2. 2 sata posle doručka (npr. u 10.00 h)
 3. pre ručka (npr. u 12.00 h)
 4. 2 sata posle ručka (npr. u 14.00 h)
 5. pre večere (npr. u 18.00 h)
 6. 2 sata posle večere (npr. u 20.00 h)
 7. u 24.00 h
 8. u 03.00 h

U zavisnosti od terapije koja se primenjuje, preporuke za učestalost merenja šećera u krvi su sledeće:

 • Na terapiji tabletama: dnevni profil šećera 1 x mesečno, u međuvremenu određivati nivo šećera našte najmanje još 1 x nedeljno.
 • Kombinovana terapija tablete+insulin ili samo terapija insulinom (2 doze dnevno): dnevni profil šećera 1 x nedeljno, u međuvremenu određivati nivo šećera našte najmanje još 1x nedeljno.
 • Intenzivirana insulinska terapija (3-4 dnevne doze insulina): dnevni profil šećera najmanje 2 x nedeljno, u međuvremenu određivati nivo šećera našte najmanje još 1 x nedeljno.

U situacijama, kada nivo šećera ima velike skokove ili padove, potrebna su i dodatna merenja i konsultacije sa svojim lekarom.

Preporučene, ciljne vrednosti nivoa šećera u krvi

 • Kod pacijenata sa Tipom 1 šećerne bolesti pre doručka, našte su <6.5 mmol/l, a 1.5-2h nakon obroka<9 mmol/l.

Kod pacijenata sa Tipom 2 šećerne bolesti pre doručka

Powered by CMS STUDIO