Za zaposlene

Etički odbor

Objavljena monografija “Inflamatorne bolesti creva u 12 lekcija” Urednici: Ass. dr sci. med. Srđan Marković, Prof.dr Petar Svorcan

Objavljena monografija “Inflamatorne bolesti creva u 12 lekcija” Urednici: Ass. dr sci. med. Srđan Marković, Prof.dr Petar Svorcan

31. 01. 2022.

Ova monografija je nastala iz potrebe da se poboljša lečenje,praćenje, i poboljšanje odluke u vezi sa dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa inflamatornim bolestima creva.

Cilj monografije,čiji je izdavač KBC Zvezdara, je da doprinese kvaliletnijem bavljenju IBD na kliničkom nivou, takođe pored informacija o dijagnostici i lečenju razmotrene su i kliničke situacije u kojima se IBD pacijenti mogu naći.  KBC Zvezdara ima svoj Referentni IBD centar sa višegodišnjom tradicijom - gde se leči više od 1000 pacijenata.