Klinike

Način apliciranja

Etički odbor Način apliciranja

 

 

Etički odbor KBC “Zvezdara”, ubuduće neće razmatrati i odobravati sprovodjenje novih kliničkih istraživanja i izmene i dopune dokumentacije prethodno odobrenih kliničkih istraživanja iz razloga što su odredbama zakona kojim se uredjuje zdravstvena zaštita (Zakon o medicinskim sredstvima (“Sl.glasnik RS” br. 105/17) i Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” br. 25/19), prenete propisane nadležnosti sa etičkih odbora zdravstvenih ustanova na Etički odbor Srbije.

Sednice Etičkog odbora KBC “Zvezdara” ubuduće će biti održavane sporadično i po potrebi.

Powered by CMS STUDIO