Klinike

Način apliciranja

Etički odbor Način apliciranja

Da bi dokumentacija bila razmatrana  od strane Etičkog odbora KBC “Zvezdara”, potrebno je da se na pisarnicu KBC “Zvezdara”, Upravna zgrada, prizemlje, ul. Dimitrija Tucovića br. 161,  dostavi Molba Etičkom odboru KBC “Zvezdara” u pisanoj formi i jedan CD sa kompletno narezanom dokumentacijom koja se prilaže na razmatranje.

Molimo vas da propratno pismo bude narezano u word formatu.

Powered by CMS STUDIO