Evropska unija
Uvodjenje bolničkog informacionog sistema finansira Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

 

 

 

 

KBC Zvezdara je akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije na maksimalnih sedam godina sa najvišom ocenom 97,85% usklađenosti sa akreditacijskim standardima u Republici Srbiji

Jubilej: 55 godina hemodijalize u Srbiji

19. maj 2017.

Dana 28. aprila ove godine, ispred  Kliničkog odeljenja za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa dijalizom "Prof. dr Vasilije Jovanović", održana je nefrološka sekcija SLD-a kojom je proslavljeno 55 godina od započinjanja hemodijalize u Srbiji  (i u bivšoj Jugoslaviji).

Vredno je napomenuti da to nije samo jubilej dijalize već i nefrologije. Naime, nefrologija se kao grana pre pedesetih godina prošlog veka razvijala u okviru interne medicine sve do 1958. godine, kada prof. dr Vasilije Jovanović (posle prve odbranjene doktorske disertacije iz nefrologije 1957. godine) otvara prvi nefrološki odsek u Gradskoj bolnici u Beogradu. Po usavršavanju u bolnici Neker u Parizu, on 1962. po prvi put primenjuje hemodijalizu u lečenju obolelih od akutne slabosti bubrega, a već naredne, 1963.godine, uvodi i peritoneumsku dijalizu za istu indikaciju. Razvoj dijalize postaje pokretačka snaga nefrologije u Srbiji, te se zahvaljujući edukaciji kadrova iz drugih centara od strane osoblja iz KBC Zvezdara otvaraju novi hemodijalizni centri, a potom uz njih i nefrološka odeljenja. Već osamdesetih godina prošlog veka, Srbija ima dobro razvijenu mrežu centara za hemodijalizu uz savremeno lečenje bolesnika.

Slika 1: Akademik Prof. dr Radoje Colovic na otvaranju jubilarne sekcije

Ovu sekciju koja je slavila jubilej otvorio je predsednik SLD-a Akademik prof. dr Radoje Čolović koji je istakao da Srpsko lekarsko društvo prepoznaje napore svih onih koji su dali svoj doprinos na dugom i teškom putu razvoja, ali putu obeleženom napretkom i progresom. Hemodijaliza je jedna od grana medicine kojom se možemo pohvaliti s obzirom na ukupne istorijske okolnosti. Dodeljene su diplome SLD-a penzionisanim lekarima koji su proveli svoj radni vek na nefrologiji KBC Zvezdara i koji su učestvovali u otvaranju i razvoju brojnih centara na prostorima Srbije i bivše Jugoslavije. Takodje, Kliničko odeljenje za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa dijalizom ‘Prof. dr Vasilije Jovanović’ nagradjeno je plaketom SLD-a za svoj doprinos u širenju i razvoju dijaliznog programa u Srbiji. Ispred direktora KBC Zvezdara, prof. dr Petra Svorcana, zahvalnice su dobili i predstavnici farmaceutskih kuća koje su svojim donacijama i edukacionim programima bili podrška ovom centru u prethodnim decenijama.

Slika 2: Kolektiv Klinickog odeljenja za nefrologiju I poremecaje metabolizma sa centrom za dijalize ‘Prof. dr Vasilije Jovanovic’

Powered by CMS STUDIO