Stanje zaliha medicinskog potrošnog materijala i lekova

Služba za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore svakoga dana, osim subote i nedelje, šalje izveštaj o stanju zaliha lekova RFZO-u preko aplikativnog softvera koji je u našu službu instalirala Filijala za grad Beograd, RFZO. Podaci se mogu naći na web stranici RFZO i to preko linka:

http://site.zus.rfzo.rs/siteBolnickeApoteke.xhtml

ili na našem sajtu, preko linka:

Stanje zaliha lekova u KBC Zvezdara

 

Stanje zaliha medicinskog potrošnog materijala možete skinuti sa linkova ispod:

 

3.2.2015.

15.1.2015.

31.12.2014.

1.12.2014.

31.10.2014.

1.9.2014.

21.8.2014.

 

 

 

Powered by CMS STUDIO