За запослене

Етички одбор

Адреса:  Прешевска 31, Београд

Радно време Клинике:

Стационар 00 - 24h
Амбуланта радним данима 07 - 19h

Време посете:

Сваким даном од 14 до 15h, а средом и недељом од 14 до 16h.
Разговор са лекаром радним данима 13.30-14h.
Разговор са члановима породице ограничен је са једним, евентуално два члана породице које овласти сам пацијент.

Телефони за информације:

            Радним данима од 13-14 сати:

            Блок „А“:  011/3810-683

            Блок „Б“, интензивна и полуинтензивна нега:  011/3810-675

            Блок „Ц“ : 011/3810-629 и 3810-710

           

 

Организација:

Начелник: Прим. др Дејан Траилов

Главна сестра одељења: ВМС Марина Штиеглер

 

Стручна делатност

Клиничко одељење за геријатрију обавља здравствену делатност на амбулантном и стационарном нивоу везану за људе старијег животног доба, врши пријем на испитивање, дијагностикивање, лечење и рехабилитацију болесника; проучава и превенира појаву превременог и патолошког старења. Спроводи припрему болесника за амбулантно и кућно лечење. Обавља консултативне прегледе за болеснике на другим организационим јединицама Клинике и Установе. Прати савремени развој и достигнућа медицинске науке. Учествује у наставно-образовној и научно-истраживачкој активности у оквиру установе.

Од услуга, посебно се издвајају

 1. Пријем болесника старијих од 65 година са Хитног интернистичког пријема
 2. Третман болесника старије животне доби у јединицама интензивне или полуинтензивне болести
 3. Гастроентеролошко испитивање особа старије животне доби
 4. Кардиолошко испитивање особа старије животне доби

Шта није делатност одељења

Деменције, нега (у склопу лечења болести унутрашњих органа да, али самостално не; за ова стања адекватније место збрињавања су кућна нега или дом за старе особе).

Простор      

Стационар се налази на 1. спрату зграде Клиничко-болничког центра „Звездара“ у објекту у улици Прешевска 31, и део је Интерне клинике ове болнице. Ехокабинет и кабинет ендоскопије се налази на истом спрату, а поликлиничка служба у приземљу исте зграде. Рендгенски прегледи обављају се у приземљу исте зграде.

Одељење-стационар има 98 постеља:

Одсек интензивна нега 4 постеља.

Одсек полуинтензивне неге 11 постеља.

Одсек опште геријатрије 31 постеља.

Одсек хроничне срчане инсуфицијенције 32 постеља.

Одсек дигестивне патологије старих 20 постеља

Одсек за специјалистичко консултативне прегледе са ДНЕВНОМ БОЛНИЦОМ - 2 постеље.

Клиничко одељење стационар

Одсек интензивне неге,

руководилац Проф. Др Предраг Ерцег, бави се лечењем болесника са тешким кардиоваскуларним обољењима и уремијским, хепатичним, дијабетичним и церебралним комама.

Одсек полуинтензивне неге 

руководилац клинички асистент др Гордана Михајловић

Одсек опште геријатрије

руководилац др Снежана Томић, врши пријем на испитивање, дијагностикивање и лечење болесника оболелих од болести које су најчешће у старијем животном добу; проучава и превенира појаву превременог патолошког старења.

Одсек за хроничну срчану инсуфицијенцију

руководилац Др Славица Василић - Исаиловић , бави се пријемом и збрињавањем болесника са артеријском хипертензијом, дегенеративним и имунолошко запаљенским променама на кардиоваскуларном систему.

Одсек за дигестивну патологију

руководилац: Проф. др Небојша Деспотовић

Бави се  испитивањем, дијагностикивањем и лечењем болести дигестивног тракта карактеристичних за старију животну доб.

Одељење за поликлиничку делатност са дневном болницом

Одсек за специјалистичко консултативне прегледе са ДНЕВНОМ БОЛНИЦОМ,

руководилац Прим.др Дејан Траилов

 

Кабинет за функционалну дијагностику,

руководилац др Бојана Стефановић

 

Одељење има 19 лекара, од тога 13 специјалиста интерне медицине, 6 лекара на специјализацији. Од овог броја, 2 лекара су наставници на Медицинском факултету Универзитета у Београду и то 1 редовни професор, 1 ванредни професор, и 1 клинички асистент. Одељење има 3 доктора наука, 2 докторанта, 4 магистра наука, 5 лекара са ужом специјализацијом и 3 лекара на субспецијализацији као и 2 примаријуса. На Клиничком одељењу ради 60 медицинских техничара, од тога: 1 медицински техничар има завршен факултет здравствене неге, 1 медицински техничар завршава факултет за  медицинске техничаре, 12 медицинских техничара има завшену вишу медицинску школу а четворо је завршава . Сестрински кадар спада у једне од најобученијих кадрова за примену документоване неге. На овом одељењу стално је запослено и 13 немедицинских радника, а посебно је од значаја што је на одељењу стално и један социјални радник.

Запослени лекари

 1. Проф. др Небојша Деспотовић, специјалиста интерне медицине- геријатар и кардиолог редовни професор Медицинског  факултета Универзитета у Београду.
 2. Проф. др Предраг Ерцег, специјалиста интерне медицине-геријатар, ванредни професор Медицинског  факултета Универзитета у Београду.
 3. Клинички асистент др Гордана Михајловић, специјалиста интерне медицине-геријатар
 4. Прим. др Дејан Траилов, специјалиста интерне медицине
 5. Прим. др Бојана Потић, специјалиста интерне медицине
 6. др.Славица Василић-Исаиловић, специјалиста интерне медицине-кардиолог
 7. др Бранка Арсеновић, специјалиста интерне медицине
 8. др Павле Милановић, специјалиста интерне медицине
 9. др Сања Здравковић, специјалиста интерне медицине - геријатар
 10. др Снежана Томић, специјалиста иунтерне  медицине - геријатар
 11. др Бојана Стефановић, специјалиста интерне медицине
 12. др Миодраг Ђорђевић, специјалиста интерне медицине
 13. др Ивана Марковић, специјалиста интерне медицине
 14. др Јелена Урошевић, лекар на специјализацији из интерне медицине
 15. др Милица Мићовић, лекар на специјализацији из интерне медицине
 16. др Ана Чолић-Озмо, лекар на специјализацији из интерне медицине
 17. др Марко Магденовић, лекар на специјализацији из интерне медицине
 18. др Јелена Лазић, лекар на специјализацији из интерне медицине 
 19. др Јелена Спасић, лекар на специјализацији из интерне медицине

Историјат/Значај одељења

Клиничко одељење за геријатрију (КОГ) постоји 50 година (од 1963. године) у континуитету. Од првих година свог постојања је наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду, а од 1994. године је оснивач Катедре за последипломску наставу из геронтологије на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Начелници овог одељења по правилу су шефови Катедре за геронтологију Медицинског факултета у Београду. То је једна од ретких Катедри чија “клиничка” база није у Клиничком центру Србије. Ово одељење је раније имало статус Института, па Клинике.

Лекари овог одељења су оснивачи и Геронтолошког друштва Србије (1973. године), Геријатријске секције Српског лекарског друштва (1995. године), као и Удружења геријатара и геронтолога Србије (2007. године). Начелник одељења по правилу је Председник Радне групе за здравствену заштиту старих особа при Министарству здравља Републике Србије и члан Савета за питања старења и старост Владе Републике Србије.