За запослене

Етички одбор

Адреса: Прешевска 31, Београд

Радно време амбуланти: 07.00 - 15.00h

Телефони доступни пацијентима:
                      амбуланта и дневна болница  011/3810-608

е-маил: kbczvezdarafizmed@gmail.com

Начелник службе: Прим др Владимир Пишчевић
Главни физиотерапеут: Радомир Луковић

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију врши пријем на амбулантно испитивање, лечење и рехабилитацију, укључујући и третман у оквиру Дневне болнице. Врши консултативне прегледе болесника са других организационих јединица Установе, и по потреби исте укључује у рехабилитациони третман - рану рехабилитацију. Прати развој медицинских и других наука, спроводи едукацију  виших и средњих физиотерапеута.

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију у свом раду примењује различите методе и процедуре  у области електротерапије, фототерапије, магнетотерапије, ултразвучне и ласер терапије, кинезитерапије и различите врсте масажа. Потребе за применом  наведених мера лечења и рехабилитације, као и степен функционалне способности пацијената и ефеката примењених процедура утврдјује се  тестовима електродијагностике, мерењем мишићне снаге, обима покрета и осталим методама.

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију има у свом саставу јединице нижег нивоа организовања и то:

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - обавља рехабилитацију хоспитализованих пацијената  пре свега на одељењима за интензивно лечење и негу, на одељењу : ортопедије са трауматологијом, хирургије, кардиологије, неурологије, геријатрије и др. у сарадњи са особљем  одговарајућих одељења,која испитују и лече болеснике хоспитализоване на другим одељењима или лечење у оквиру дневних боравака.

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА АМБУЛАНТНУ ДЕЛАТНОСТ СА ДНЕВНОМ БОЛНИЦОМ - прима на испитивање и лечење пацијенте којима  је потребна амбулантна физикална терапија, а прима на испитивање и лечење и у Дневну болницу. Спроводи функционалну дијагностику из домена физикалне медицине и рехабилитације, такодје спроводи и савремену апаратурну физикалну терапију, као и све облике дијагностичких и функционалних тестова у примени кинезитерапијских процедура и свих осталих метода лечења. Такође одређује радну способност пацијената којима је ординирана терапија у амбулантним условима.

ВОДИЧ ЗА ПАЦИЈЕНТА ПРИЛИКОМ ПРИЈЕМА

Пацијенти могу доћи на амбулантну терапију са овереним упутом  од лекара примарне здравствене заштите и важећом здравственом књижицом. После обављеног прегледа специјалисте физијатра, заказује се физикална терапија, која се обавља сваки радни дан, осим викенда, од 07 - 15h у просторијама Службе за физикалну медицини у рехабилитацију.

Запослени

 1. др Александра Ракочевић-Хрњак, др сци. мед. спец. физијатар
 2. др Драгиња Милановић, спец. физијатар
 3. др Владимир Пишчевић, прим.  спец. физијатар
 4. др Драгица Митровић, прим.  спец. физијатар
 5. др Биљана Јокић спец. физијатар
 6. Јелена Секулић-Херич, струковни физиотерапеут
 7. Оливера Милосављевић, виши физиотерапеут
 8. Арсим Реџеповић, виши физиотерапеут
 9. Немања Илић, виши физиотерапеут
 10. Радомир Луковић, виши физиотерапеут
 11. Маријана Обрадовић, струковни физиотерапеут
 12. Душан Обрадовић, виши физиотерапеут
 13. Сања Андрић, струковни физиотерапеут
 14. Катарина Фрлета-Јоксимовић, виши физиотерапеут
 15. Ана Драгаш, виши физиотерапеут
 16. Ивана Јовановић, виши физиотерапеут
 17. Никола Стевановић, виши физиотерапеут
 18. Марија Атанацковић, средњи терапеут
 19. Немања Филиповић, средњи терапеут
 20. Гордана Вулиновић-Златан, средња мед. сестра
 21. Слађана Пецић, виша мед. сестра
 22. Марина Мреновић, спремацица службе

Кадровска структура запослених: Укупно 21 запослена.
Лекари 4 и то: 2 доктора наука, 1 примариус и 1 физијатра;
Виши физиотерапеути 12;
Средњи физиотерапеути 2;
Сестре 2;
Остали 1.