За запослене

Етички одбор

Обавља послове  из свог делокруга, у  складу са важећим законским и осталим прописима, као и интерним актима, у области финансија, књиговодства, обрачуна зарада, фактурисања и наплате потраживања,  јавних набавки  добара и услуга, као и магацинског пословања.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  - Mилан Драмлић, дипл. ецц;

Е-маил : milan.dramlic@kbczvezdara.rs 

Тел. +381 11 241 77 89

 

Састоји се из пет одсека:

  1. Одсек књиговодства - шеф Ивана Арсић,дипл. ецц;

Е-маил : ivana.arsic@kbczvezdara.rs 

Тел: +381 11 381 0 434

  1. Одсек фактурисања и наплате потраживања - шеф Мирјана Манојловић, економиста;

Е-маил : mirjana.manojlovic@kbczvezdara.rs

Тел: +381 11 381 0 201

  1. Одсек финансијске оперативе -  шеф Весна Матовић, дипл. ецц;

Е-маил : vesna.matovic@kbczvezdara.rs

Тел: +381 11 381 0 219

  1. Одсек јавних набавки - шеф Сузана Неделков, дипл.ецц;

Е-маил : suzana.nedelkov@kbczvezdara.rs

Тел: +381 11 381 0 332

  1. Одсек за набавке и магацин - шеф Љубица Станковић, дипл. ецц.

Е-маил : ljubica.stankovic@kbczvezdara.rs

Тел: +381 11 381 0 330