За запослене

Етички одбор

Адреса: Димитрија Туцовића 161, Београд

Радно време амбуланте: 07-19h

Време посете: сваки дан 14 -15h, среда и недеља 14 -16h

Телефони доступни пацијентима:  амбуланта: 011/3810-422, дневна болница: 3810-452, обавештење о пацијентима на одељењу од 12:30-13:30ч. 011/3810-316. 

е-маил: endokrina.kbczvezdara@gmail.com

Начелник: Проф др Теодора Бељић Живковић

Главна сестра: Гордана Јовановић, вмс

Административни радник: Снежана Младеновић

Клиничко одељење за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма основала је Проф. др Десанка Мијалковић, 1971. године. Оно је у саставу Клинике за Интерне болести. У свом делокругу рада бави се стационарним лечењем и дијагностиком  пацијента оболелих од ендокриних обољења, диабетеса и болести метаболизма, амбулантно-поликлиничким радом, консултативним прегледима других организационих јединица у саставу КБЦ Звездара, наставно-образовним и научно-истраживачким радом.

На Клиничком одељењу за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма запослено је укупно 24 радника: лекара 7, сестара 15, помоћног особља 1, административни радник 1.

Клиничко одељење за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма у свом саставу има јединице нижег нивоа организовања:

ОДЕЉЕЊЕ СТАЦИОНАР

Стационар располаже са 20 постеља.

. Одсек за дијабетес

                Шеф одсека асист др Милица Марјановић Петковић

                Главна сестра одсека Степић Гордана, вмс

На одсеку се обавља дијагностика и лечење свих облика дијабетеса (тип 1, тип 2, ЛАДА, гестацијски, секундарни) укључујући и све акутне и хроничне компликације. Планирано је спровођене интензивиране инсулинске терапије путем инсулинске пумпе (пет лекара је обучено за третман инсулинском пумпом, са адекватним сертификатима). Постоји апарат за континуирани глукозни мониторинг (ЦГМС) у току 72h. и апарат за одређивање телесног састава 

 

 1б. Одсек за ендокринологију и болести метаболизма

                Шеф одсека др Биљана Јојић

                Главна сестра одсека Мирјана Јевремовић вмс

На одсеку се обавља дијагнотика и лечење ендокринолошких обољења, изводе сви функционални хормонски тестови, како базални, тако и супресиони и стимулишући. Посебно место заузима савремена дијагностика обољења штитасте жлезде, која поред УЗ дијагностике обухвата и ФНА биопсију штитасте жлезде.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ СА ДНЕВНОМ БОЛНИЦОМ

                Шеф одељења Доц  др. Миљанка Вуксановић

                Главна сестра одељења Родић Јасмина, вмс

         2а. Одсек за специјалистичко-консултативне прегледе са дневном болницом

Ова служба је организована свакодневно од 07-19 часова (на годишњем нивоу 12.000 прегледа). Преко ове службе се врши превенција,  рана дијагноза, лечење и неопходна контрола особа са гојазношћу, предијабетесом и дијабетесом. Обавља се едукација оболелих од дијабетеса за апликацију, самоконтроле и титрацију инсулина. Пацијенти се упућују на хоспитално лечење, на едукативне програме у бањско-климатским лечилиштима, као и на терапију у хипербаричну комору. У овој служби се обавља дијагностика и лечење других ендокринолошких и метаболичких обољења, преоперативна припрема као и лечење и праћење пацијената после хируршке интервенције (хипофизе, надбубрежних, штитасте и параштитасте жлезде).         

          2б. Кабинет за остеопорозу

Кабинет за остеопорозу  је основан 2005. године и представљао је специјализовану здравствену јединицу у оквиру Интерне клинике КБЦ “Звездара”. Од 1. oктобра 2010. године је Кабинет у склопу Клиничког одељења за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма.  Обавља следеће делатности: прегледе, дијагностику и лечење особа са остеопенијом и остеопорозом, дензитометрију ДXА Л1-Л4, кук, одређивање фрактурног ризика (IVA-Intervertebral assessment) и whole body scan (израчунавање % телесне масти).          

          2ц. Кабинет за липидологију

Бави се дијагностиком и лечењем примарних и секундарних хиперлипопротеинемија.

 

ДНЕВНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ И ДНЕВНА БОЛНИЦА ЗА ОСТЕОПОРОЗУ

Дневна болница за ендокринологију располаже са 3 постеље. 

У дневној болници обављају се следеће процедуре: примена  бисфосфоната парентерално, терипаратида са едукацијом болесника за самосталну примену ПЕНа, одређивање базалног хормонског статуса, ендокринолошки динамски тестови, двочасовни и петочасовни ОГТТ, одређивање телесног састава и  доплер артерија доњих еxтремитета. 

 

РАД У АМБУЛАНТИ

Амбуланта у Димитрија Туцовића 161, ради о 07h до 19h према утврђеном распореду.

За преглед је потребно имати ИЗИС упут, одговарајуће резултате, важећу здравствену легитимацију и личну карту.

Тел: 011/3810-422 за информације

Прегледи се заказују преко изабраног лекара у систему ИЗИС.

Упути без термина се заказују у року од 30 дана.

Приоритетни  упути се  заказују у оквиру 24 часа.

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИ РАД

Клиничко одељењењу за Ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма је наставна база из Интерне медицине за Медицински и Стоматолошки факултет,  наставна база за Вишу и Средњу Медицинску Школу, спроводи едукацију специјализаната из Интерне медицине и лекара на стажу после завршеног Медицинског Факултета.

Одржава  континуирану медицинску едукацију за лекаре и медицинске сестре.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Запослени лекари и сестре учествују у разним истраживачким и маркетиншким студијама.

 

ЗАПОСЛЕНИ

Начелник

Проф др Теодора Бељић Живковић, лекар интерниста, субспецијалиста ендокринолог. Редовни профессор на Медицинском факултету у Београду.

 

Лекари

1. Доц. др Миљанка Вуксановић, лекар интерниста, субспецијалиста ендокринолог, клинички асистент на Медицинском факултету у Београду
2. Асист. др Милица Марјановић Петковић, лекар интерниста, субспецијалиста ендокринолог, клинички асистент на Медицинском факултету у Београду
3. Др Биљана Јојић, лекар интерниста, субспецијалиста ендокринолог
4. Асист. мр др Марина Анђелић Јелић, лекар интерниста на субспецијализацији из ендокринологије, асистент на Стоматолошком факултету у Београду. 
5. др Јелена Стојановић, лекар интерниста, на субспецијализацији из ендокринологије и на докторским студијама
6. др Ана Цветков Грујанац, лекар интерниста

 

Медицинске сестре

1. ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Гордана Јовановић, вмс
2. Главна сестра поликлиничке службе Родић Јасмина, вмс
3. Главна медицинска сестра одсека за дијабетес, Степић Гордана,вмс
4. Главна медицинска сестра одсека за ендокринологију, Јевремовић Мирјана, вмс
5. Наумов Биљана, мс
6. Стојановић Љиљана , мс
7. Јакобац Надица, мс
8. Комненић Јелена, мс
9. Лидија Жишић Новаковић, мс
10. Ивков Јелица, мс
11. Стојановић Божица,мс
12. Димитријевић  Александра, мс
13. Коцић  Димитрије, мт