За запослене

Етички одбор

 

ЦЕНТАР ЗА РАНУ ДИЈАГНОСТИКУ И ТЕРАПИЈУ ДЕЦЕ СА ОШТЕЋЕЊИМА СЛУХА “ДЕЧИЈА КУЋА”

ОРЛ КЛИНИКА КБЦ “ЗВЕЗДАРА”                                        

ул. Мије Ковачевића 13 

11 000 Београд,Србија

тел : + 381 11 2089 176 , + 381 11 2089 177

e-mail :

 orlkbcz@gmail.com

decijakuca.kbcz@gmail.com

О Центру:

Центар за рану дијагностику и терапију деце са оштећењима слуха “Дечија кућа”, отворен је 15. септембра 2006. године, као одељење ОРЛ Клинике КБЦ “Звездара”, под покровитељством Министарства здравља Републике Србије.

“Дечија кућа” је заснована на идеји пружања свеобухватне услуге деци и породицама деце са оштећењима слуха и говора. Резултат је вишегодишње сарадње и планирања различитих стручних профила из више установа које се баве овим проблемом.

Реконструкција приземног нивоа болнице “Олга Дедијер”, зграде Педијатријског центра КБЦ “Звездара” извршена је захваљујући хуманитарној организацији “The Bridge of Life”, а на основу замисли проф. др Зорана Иванковића, аудиолога, тадашњег директора КБЦ “Звездара”. Ова хуманитарна организација је посвећена помагању деце у целом свету, а у Србији су, осим нашег Центра, обновили  неколико здравствених установа.

Приближно 450м2 је пројектом реконструкције прилагођено раду са децом са слушним и говорно-језичким проблемима. Стручни тим, који  се са различитих страна бави дијагностиком и терапијом малих пацијената током више година њиховог детињства, водио се жељом да се рад одвија у природном и пријатном амбијенту. Веселе и топле боје, простране просторије, савремена опрема и љубазно особље чине да се деца брзо адаптирају , добро осећају и радо долазе.

Посебна пажња се обраћа на квалитет кадра, стручност и отвореност.

Стручни кадар нашег Центра чине ОРЛ специјалисти, аудиолози, сурдолози, логопеди, психолози, васпитачи и медицинске сестре.

“Дечија кућа” организује и спроводи едукативне програме за стручњаке и родитеље. У оквиру наше установе 2008. године, основан је Едукативни центар за кохлеарну имплантацију за Источну Европу.

Организација рада:

Циљна група: деца са оштећењима слуха различите етиологије и различитог степена као и деца са говорно језичким проблемима.

Циљ: пружање свеобухватних услуга у области превенције, дијагностике и терапије слушних оштећења и говорно језичке патологије (спроводи се амбулантно и стационарно).

Профил стручног кадра: лекар ОРЛ, аудиолог, педијатар, сурдолози, логопеди, психолози, васпитачи, медицинске сестре.

Методологија рада са децом оштећеног слуха и говорно језичким проблемима обухвата:

превенцију, дијагностику и спровођење специфичног третмана.

Превенција се односи на рано откривање оштећења слуха, спровођење превенције код ризико беба и других превентивних програма, најчешће кроз рад са родитељима.

Дијагностика се заснива на тимском раду лекара ОРЛ специјалисте (аудиолога), сурдолога, логопеда и психолога и обухвата:

- ОРЛ дијагностику (ОРЛ преглед, ОАЕ, БЕРА, АССР, тимпанометрија, аудиометрија)

- Сурдолошку/логопедску дијагностику (опсервација, диференцијална дијагностика, утврђивање

говорно језичког статуса батеријом тестова, одређивање адекватне амплификације)

- Психолошку дијагностику (интервју са родитељима, тестови способности, опсервација)

Рехабилитација обухвата :

 • Аудитивни тренинг (индивидуални слушни апарати и кохлеарни имплант)
 • Програм за подстицање говорно језичког развоја
 • Програм за подстицање когнитивног развоја
 • Програм за подстицање социо-емоционалног развоја
 • Психотерапија са дететом и породицом
 • Групе родитеља
 • Групе деце

Рехабилитација се обавља амбулантно и стационарно. Рехабилитација је саставни део дијагностичког поступка, као што је и дијагностика део процеса рехабилитације.

Амбулантно  деца у пратњи родитеља долазе неколико пута недељно и укључена су у специфични,

стимулативни третман кроз рад са сурдологом, логопедом, психологом као и васпитно образовни рад.

Стационарни  третман се организује за децу из унутрашњости која немају адекватну стручну подршку у месту боравка. Деца долазе неколико пута годишње у трајању од 10 до 15 дана, у зависности од проблематике, и са њима се спроводи интензивирани програм рада, а посебна пажња се обраћа на обуку родитеља за рад у породичним условима.

Хабилитационо-рехабилитациони третман се обавља индивидуално и групно и боравком у вртићу.

Запослени у Центру:

 1. Шеф  клиничког одељења, др Сандра Стојановић ОРЛ спец.
 2. Шеф  рехабилитације,Марица Радуловић, сурдолог
 3. Аница Јездић, сурдолог
 4. Властимир Дабовић, сурдолог
 5. Ивана Милутиновић, сурдолог
 6. Татијана Бајић, сурдолог
 7. Јелена Пашалић, логопед
 8. Рената Динић, логопед
 9. Ведрана Ранитовић, логопед
 10. Олга Боровница, психолог
 11. Милан Врачар, психолог
 12. Миљана Перовић, васпитач
 13. Оливера Михаљевић , васпитач
 14. Ива Илић, ВМС
 15. Миланка Џинић, мед. сестра

Кохлеарна имплантација:

Програм кохлеарне имплантације у КБЦ „Звездара“ почео је да се спроводи у децембру 2002. године.

У нашем Центру:

 •  Можете да добијете све потребне информације о ЦИ
 •  Врши се преоперативна дијагностика и процена кандидата,
 •  Постоперативно праћење и рехабилитација као и
 •  Фитинг говорног процесора

ДОДАТАК:

САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ:

Дете учи говор од рођења и та могућност комуникације је важна за његов психофизички развој. У

развоју говора и језика постоје велике индивидуалне разлике. Да би дете успешно развијало говор и језик  потребно ја да има:

уредан слух

неоштећен нервни систем и функције везане за њега (опажање, памћење, мишљење, учење,

моторне и говорно-језичке способности)

нормално развијене говорне органе (уста, нос, ждрело, меко и тврдо непце, језик, зубе и дисајне

органе)

невербалне облике комуникације

стимулативну средину у којој живи

Пратећи одређене развојне норме родитељи могу имати увида да ли развој њиховог детета одговара узрасту

12 месеци: разуме забране, окреће се на своје име, маше ”па-па”, имитира звукове, разуме

једноставна питања и наређења, има неколико речи

18 месеци: зна 5-10 речи, показује предмете на захтев, користи реченицу (мама дај)

2 године: употребљава именице, глаголе и заменице, има око 300 речи, користи једноставне реченице

3 године: има од 500-1000 речи, користи заменице, придеве, предлоге и прилоге, рецитује краће рецитације, поставља питања: ко? шта?

4 године: употребљава око 1500 речи, користи сложене реченице, описује радње на слици, изговара све гласове

5 година: употребљава око 2000 речи, препричава кратке приче, има способност гласовне анализе и синтезе

6 година: употребљава 2500-3000 речи, говори коректно и јасно, артикулише све гласове (могуће

одступање Р,Љ,Њ), препричава приче, пише и чита властито име