За запослене

Етички одбор

Адреса: Димитрија Туцовића 161, Београд

Радно време кардиолошке амбуланте:

7-19h радним данима; током јула и августа: 7-14h

Време посете: сваки дан 14 -15h, среда и недеља 14 -16h

Телефони доступни пацијентима:  

стационар: 011/3810-361
амбуланта: 011/3810-420

е-маил: kbczvezdara.kardiologija@gmail.com

Начелник: др Бојан Јашовић

Главна сестра: Јелица Давидовић, вмс

Административна радница:  Елмаза Салиховић

Организација одељења

Клиничко одељење за кардиоваскуларне болести КБЦ Звездара формирао је 1956. године проф. др Драгослав Иванковић. Део је Интерне клинике и данас броји 65 болесничких постеља и следеће организационе јединице

 

1. Одсек коронарне јединице- 13 постеља, интензивна нега ниво 2.

Шеф одсека: др Владимир Новаковић,

Главна сестра: Марина Ђорђевић, вмс

Лечење најтежих и витално угрожених кардиолошких болесника: болесници са акутним коронарним синдромом, малигним поремећајима ритма, малигном хипертензијом компликованом едемом плућа, кардиогеним шоком, претећом тампонадом срца, масивном плућном тромбо-емблијом; дакле болесници којима је потребна механичка вентилација, кардио-пулмонално- церебрална реанимација И лечење након реанимације, пласирање централних венских катетера, дефибрилација, елективне кардиоверзије.

 

2.  Одсек за посткоронарно збрињавање ( 26 постеља )

Шеф одсека: Прим. др Маја Николић Деспотовић,

главна сестра: Мимица Ристић- Анђелковић, вмс

На одељењу се збрињавају болесници са акутним коронарним синдромом по стабиизацији стања у Коронарној јединици; затим болесници са малгином хипертензјом, поремећајима срчаног ритма.

3. Одсек за срчану инсуфицијенцију (12 постеља)

Шеф одсека: Проф. др сци мед Наташа Марковић Николић- редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду;

главна сестра: Јелена  Ивковић, вмс

Дијагностика и хоспитално лечење болесника са срчаном слабошћу, укључујући и болеснике са узнапредовалом срчаном слабошћу (NYHA III/IV) којима је неопходна инотропна потпора уз мониторинг виталних параметара, интензивну диуретску терапију; као и решавање коморбидних стања која утичу на њихову прогнозу и квалитет живота. Организовање амбулантних контрола за болеснике са срчаном слабошћу, како би се правовремено оптимизовала терапија и смањио број и учесталост хоспитализација.

 

4.  Одсек инвазивне кардиологије

Шеф одељења: Асс. др Александар Давидовић, клинички асистент Стоматолошког факултета Универзитета у Београду;

главна сестра: Ана Вељковић, вмс

На одељењу се спроводе елективне и хитне коронарографије, процедуре перкутане коронарне ангиопластике (ПОБА, имплантација стента), методе ОЦТ, ФФР, ИВУС, денервација реналних артерија радиофреквентном аблацијом. Збрињавају се болесници са акутним коронарним синдромом- укључени смо у организована дезурства за забрињавање болесника са СТЕМИ инфарктима.На одељењу се обавља уградња привремених и сталних пејсмејкера (водича срчаног ритма), имплантабилних кардиовертер дефибрилатора, лооп- рекордера.

 

5.  Одсек за специјалистичко консултативне прегледе са дневном болницом

Шеф одељења:: Проф. др сци мед  Милан Брајовић- редовни професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду;

главна сестра: вмс Божица Рајић.

 Одељење се бави организовањем и изводјењем: а) поликлиничко- амбулантне службе за кардиолошке болеснике. Прегледи се заказују преко изабраног лекара у  систему ИЗИС;  б) консултативних прегледа хоспитализованих болесника, ц)  спроводјењем функционалне кардиолошке дијагностике: ехокардиографија, ултразвук крвних судова екстремитета (артерије и вене), Допплер сонографија каротидних артерија, стресс-ехокардиографски тестови: процена коронарне резерве протока (ЦФР- аденозински тест); тест физичким оптерећењем на покретној траци протоколом по Бруце-у;  24часовни холтер ЕКГ. 

5а. Кабинет за функционалну дијагностику

Шеф кабинета: Др Стана Марковић;

главна сестра: вмс Бранкица Чесмаџијски

5б. Кабинет за ултразвук срца

Шеф кабинета: Проф Милица Деклева;

главна сестра: вмс Гордана Стевановић

 

 

Основни курс трансторакалне ехокардиограије (ТТЕ) у оквиру ECHOS школе:

 

Координатор ECHOS школе за КБЦ Звездара: Проф.др Наташа Марковић- Николић.

Едукатори: др Стана Марковић, проф. др Наташа Марковић- Николић, др Бојан Јашовић, и др Сретен Будисављевић.

Под покровитељством Ехокардиографског удружења Србије од 16. јануара 2023. у КБЦ Звездара обавља се едукација лекара у оквиру основног курса трансторакалне ехокардиограије (ТТЕ) у трајању од 12 недеља, три пута годишње у терминима (јануар, април, октобар).

ECHOS основни курс трансторакалне ехокардиографије обухвата теоретску наставу и практичан рад у трајању од 12 недеља. Теоретска настава обухвата 31 предавање и 15 туторијала који су доступни на ECHOS едукативној платформи полазницима курса. Уз свако предавање постављен је тест од 10 питања (укупно 310 питања). Услов за положен тест је минимално 60% тачних одговора. Тестови се могу полагати до краја курса. Тест се полазнику курса “откључава” након одслушаног предавања. Потребно је положити све тестове.

Током практичне обуке полазник изводи прегледе под супервизијом ментора и води лог-бук. Потребно је минимално 100 прегледа. Услов да полазник добије ECHOS диплому о положеном базичном курсу трансторакалне ехокардиографије су положени тестови и комплетиран лог бук.

Цена курса: 300 000 динара (може се платити у ратама) на рачун удружења ECHOS (165-26205-97 Аддико банка); сврха уплате: Едукација из базичне трансторакалне ехокардиографије (цео износ или рата); прималац: Ехокардиографско удружење Србије – ЕЦХОС.

Посебна погодност за запослене КБЦ Звездара је бесплатна едукација у оквиру овог курса. Заинтересоване колеге молимо да се јаве мејлом Удружењу на echocardio.serbia@gmail.com и координатору школе ТТЕ за КБЦ Звездара проф. др Наташи Марковић- Николић на мејл nmarkovicnikolic@gmail.com како би на време обезбедили своје место за школу ТТЕ у нашем Центру. Уз пријаву послати и кратку радну биографију (звање, место запослења, године радног искуства).

Ту смо да ВАМА помогнемо да ову дивну и корисну методу савладате на најбољи начин и постанете одличан ехокардиографиста.

 

Делокруг рада

 Клиничко одељење за кардиоваскуларне болести у пуном обиму обавља три делатности: здравствену, наставно- образовну  и научну.

1.        Здравствена делатност подразумева стационарно лечење болесника и амбулантно-поликлинички рад са интрахоспиталним консултацијама. Сваке године се хоспитално лечи око 3000 болесника-просек лежења је 5-7 дана; годишње се амбулантно прегледа око 20000 болесника;  око 4100 ехокардиографских прегледа; 850-900 тестова физичког оптерећења  и око  850-900  Холтер-ЕКГ прегледа. Сваке године се обави око 1800-1900 интрахоспиталних консултација.

2.        Наставна- образовна делатност: Клиничко одељење за кардиоваскуларне болести је наставна база из Интерне медицине Медицинског и Стоматолошког факултета Универзитета у Београду;  наставна база за Високу здравстевно- санитарну школу струковних студија Висан; Високу медицинску школу струковних студија Милутин Миланковић, Вишу и Средњу Медицинску Школу;  спроводи едукацију лекара на стажу после завршеног Медицинског факултета; специјализаната из Интерне медицине, субспецијализанта из области кардиологије.  Одржава интерне семинаре и едукативне скупове за лекаре и медицинске сестре. Наставно особље су предавачи на Медицинском и Стоматолошком факултету и научним скуповима у земљи и иностранству.

3.        Научно- истраживачки рад:  Запослени лекари и сестре учествују у бројним научно- истраживачким пројектима као и маркетиншким студијама.

 
Одсек клиничке кардиологије
Ехокардиографски кабинет
 

 

 

Коронарна јединица
Одсек интервентне кардиологије
 

 

Запослени на Клиничком одељењу за кардиоваскуларне болести:

Начелник: др Бојан Јашовић

Лекари

1. Проф. др сци Милан Брајовић, редовни профессор на Стоматолошком факултету Београд, лекар интерниста

2. Проф. др сци Милица Деклева-Марјановић, ванредни професор Медицински факултет Београд, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

3. Проф.др  сци  Наташа Марковић Николић, редовни професор Медицинског факултета Београд, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

4. Прим. др Маја Николић- Деспотовић, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

5. Асс. Др Александар Давидовић, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог,клинички асистент на стоматолошком факултету

6. Др Антон Тончев, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

7. Др Владимир Новаковић, лекар интерниста, на субспецијализацији из кардиологије

8.  Др Стана Марковић, лекар интерниста, на субспецијализацији из кардиологије

9.  Др Ивана Дупор, лекар интерниста, на субспецијализацији из кардиологије

10.  Др Сретен Будисављевић, лекар интерниста, субспецијалиста кардиологије

11.  Др Данијела Лепојевић- Стефановић, лекар интерниста,на субспецијализацији из кардиологије

12.  Др Александра Тодоровић, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

13.  Др Дане Цвијановић, лекар интерниста,

14.  Др Марија Радисављевић, лекар интерниста

15. Др Мирослав Мартиновић, лекар интерниста

16. Др Сандра Тепић Чабаркапа лекар интерниста,субспецијалиста кардиолог

17. Др Ненад Печиновић, лекар на специјализацији

18. Др Лука Вукмировић, лекар интерниста

19. Др Стефан Живковић, лекар на специјализацији

20. Др Вања Којић, лекар интерниста

21. Др Марко Миланов, лекар интерниста

22. Др Милан Грујић, клинички лекар

23. Др Сања Вељковић, клинички лекар

24. Др Дарија Стефановић, клинички лекар

25. Др Бојана Стевић, клинички лекар

26. Др Маја Совиљ, лекар на спацијализацији

27. Др Лука Цуцић,  клинички лекар

28. Др Срђан Недељковић, клинички доктор

29. Др Маријана Јанковић, клинички доктор

 

Медицинске сестре:

1.  ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  Јелица Давидовић, вмс

2.  Главна сестра Одсека  Коронарне јединице: Марина Ђорђевић, вмс

3.  Главна сестра Одсека Посткоронарног збрињавања : Мимица Ристић- Анђелковић, вмс

4. Главна сестра Одсека Срчане слабости: Јелена Ивковић, вмс

5. Главна сестра Одсека инвазивне кардиологије: Ана Вељковић, вмс

6.  Главна сестра Одсека за специјалистичко консултативне прегледе са дневном болницом:Божица Рајић вмс

7. Главна сестра Кабинета за функционалну дијагностику, Гордана Стевановић вмс