За запослене

Етички одбор

Адреса: Димитрија Туцовића 161, Београд

Радно време кардиолошке амбуланте:

7-19h радним данима; током јула и августа: 7-14h

Време посете: сваки дан 14 -15h, среда и недеља 14 -16h

Телефони доступни пацијентима:  

стационар: 011/3810-361
амбуланта: 011/3810-420

е-маил: kbczvezdara.kardiologija@gmail.com

Начелник: др Бојан Јашовић

Главна сестра: Јелица Давидовић, вмс

Административна радница:  Елмаза Салиховић

Организација одељења

Клиничко одељење за кардиоваскуларне болести КБЦ Звездара формирао је 1956. године проф. др Драгослав Иванковић. Део је Интерне клинике и данас броји 65 болесничких постеља и следеће организационе јединице

 

1. Одсек коронарне јединице- 13 постеља, интензивна нега ниво 2.

Шеф одсека: др Владимир Новаковић, Главна сестра: Марина Ђорђевић, вмс

Лечење најтежих и витално угрожених кардиолошких болесника: болесници са акутним коронарним синдромом, малигним поремећајима ритма, малигном хипертензијом компликованом едемом плућа, кардиогеним шоком, претећом тампонадом срца, масивном плућном тромбо-емблијом; дакле болесници којима је потребна механичка вентилација, кардио-пулмонално- церебрална реанимација И лечење након реанимације, пласирање централних венских катетера, дефибрилација, елективне кардиоверзије.

 

2.  Одсек за посткоронарно збрињавање ( 26 постеља )

Шеф одсека: Др Маја Николић Деспотовић, главна сестра: Мимица Ристић- Андјелковић, вмс

На одељењу се збрињавају болесници са акутним коронарним синдромом по стабиизацији стања у Коронарној јединици; затим болесници са малгином хипертензјом, поремећајима срчаног ритма; као и болесници са срчаном слабошћу, често И они најтежи којим је потребна интензивна диуретска терапија уз инотропну потпору. Одељење је организовано у 2 одсека:

3. Одсек за срчану инсуфицијенцију (12 постеља)

Шеф одсека: проф Наташа Марковић Николић, одговорна сестра: Јелена  Ивковић

 

4.  Одсек инвазивне кардиологије

Шеф одељења др Александар Давидовић, главна сестра: Ана Вељковић, вмс

На одељењу се спроводе елективне и хитне коронарографије, процедуре перкутане коронарне ангиопластике (ПОБА, имплантација стента), методе ОЦТ, ФФР, ИВУС, денервација реналних артерија радиофреквентном аблацијом. Збрињавају се болесници са акутним коронарним синдромом- укључени смо у организована дезурства за забрињавање болесника са СТЕМИ инфарктима.На одељењу се обавља уградња привремених и сталних пејсмејкера (водича срчаног ритма), имплантабилних кардиовертер дефибрилатора, лооп- рекордера.

 

5.  Одсек за специјалистичко консултативне прегледе са дневном болницом

Шеф одељења: Проф Милан Брајовић, главна сестра: вмс Божица Рајић.

 Одељење се бави организовањем и изводјењем: а) поликлиничко- амбулантне службе за кардиолошке болеснике. Прегледи се заказују преко изабраног лекара у  систему ИЗИС;  б) консултативних прегледа хоспитализованих болесника, ц)  спроводјењем функционалне кардиолошке дијагностике: ехокардиографија, ултразвук крвних судова екстремитета (артерије и вене), Допплер сонографија каротидних артерија, стресс-ехокардиографски тестови: процена коронарне резерве протока (ЦФР- аденозински тест); тест физичким оптерећењем на покретној траци протоколом по Бруце-у;  24часовни холтер ЕКГ. 

5а. Кабинет за функционалну дијагностику

Шеф кабинета: Др Стана Марковић; главна сестра: вмс Бранкица Чесмаџијски

5б. Кабинет за ултразвук срца

Шеф кабинета: Проф Милица Деклева; главна сестра: вмс Гордана Стевановић

 

Делокруг рада

 Клиничко одељење за кардиоваскуларне болести у пуном обиму обавља три делатности: здравствену, наставно- образовну  и научну.

1.        Здравствена делатност подразумева стационарно лечење болесника и амбулантно-поликлинички рад са интрахоспиталним консултацијама. Сваке године се хоспитално лечи око 3000 болесника-просек лежења је 5-7 дана; годишње се амбулантно прегледа око 20000 болесника;  око 4100 ехокардиографских прегледа; 850-900 тестова физичког оптерећења  и око  850-900  Холтер-ЕКГ прегледа. Сваке године се обави око 1800-1900 интрахоспиталних консултација.

2.        Наставна- образовна делатност: Клиничко одељење за кардиоваскуларне болести је наставна база из Интерне медицине Медицинског и Стоматолошког факултета Универзитета у Београду;  наставна база за Високу здравстевно- санитарну школу струковних студија Висан; Високу медицинску школу струковних студија Милутин Миланковић, Вишу и Средњу Медицинску Школу;  спроводи едукацију лекара на стажу после завршеног Медицинског факултета; специјализаната из Интерне медицине, субспецијализанта из области кардиологије.  Одржава интерне семинаре и едукативне скупове за лекаре и медицинске сестре. Наставно особље су предавачи на Медицинском и Стоматолошком факултету и научним скуповима у земљи и иностранству.

3.        Научно- истраживачки рад:  Запослени лекари и сестре учествују у бројним научно- истраживачким пројектима као и маркетиншким студијама.

 
Одсек клиничке кардиологије
Ехокардиографски кабинет
 

 

 

Коронарна јединица
Одсек интервентне кардиологије
 

 

Запослени на Клиничком одељењу за кардиоваскуларне болести:

Начелник: др Бојан Јашовић

Лекари

1. Проф. др сци Милан Брајовић, редовни профессор на Стоматолошком факултету Београд, лекар интерниста

2. Проф. др сци Милица Деклева-Марјановић, ванредни професор Медицински факултет Београд, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

3. Проф.др  сци  Наташа Марковић Николић, редовни професор Медицинског факултета Београд, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

4. Прим. др Маја Николић- Деспотовић, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

5. Асс. Др Александар Давидовић, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог,клинички асистент на стоматолошком факултету

6. Др Антон Тончев, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

7. Др Владимир Новаковић, лекар интерниста, на субспецијализацији из кардиологије

8.  Др Стана Марковић, лекар интерниста, на субспецијализацији из кардиологије

9.  Др Ивана Дупор, лекар интерниста, на субспецијализацији из кардиологије

10.  Др Сретен Будисављевић, лекар интерниста, субспецијалиста кардиологије

11.  Др Данијела Лепојевић- Стефановић, лекар интерниста,на субспецијализацији из кардиологије

12.  Др Александра Тодоровић, лекар интерниста, субспецијалиста кардиолог

13.  Др Дане Цвијановић, лекар интерниста,

14.  Др Марија Радисављевић, лекар интерниста

15. Др Мирослав Мартиновић, лекар интерниста

16. Др Сандра Тепић Чабаркапа лекар интерниста,субспецијалиста кардиолог

17. Др Ненад Печиновић, лекар на специјализацији

18. Др Лука Вукмировић, лекар интерниста

19. Др Стефан Живковић, лекар на специјализацији

20. Др Вања Којић, лекар интерниста

21. Др Марко Миланов, лекар интерниста

22. Др Милан Грујић, клинички лекар

23. Др Сања Вељковић, клинички лекар

24. Др Дарија Стефановић, клинички лекар

25. Др Бојана Стевић, клинички лекар

26. Др Маја Совиљ, лекар на спацијализацији

27. Др Лука Цуцић,  клинички лекар

28. Др Срђан Недељковић, клинички доктор

29. Др Маријана Јанковић, клинички доктор

 

Медицинске сестре:

1.  ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  Јелица Давидовић, вмс

2.  Главна сестра Одсека  Коронарне јединице: Марина Ђорђевић, вмс

3.  Главна сестра Одсека Посткоронарног збрињавања : Мимица Ристић- Анђелковић, вмс

4.  Главна сестра Одсека инвазивне кардиологије: Ана Вељковић, вмс

5.  Главна сестра Одсека за специјалистичко консултативне прегледе са дневном болницом:Божица Рајић вмс

6. Главна сестра Кабинета за функционалну дијагностику, Гордана Стевановић вмс