За запослене

Етички одбор

Адреса:  Димитрија Туцовића 161., Београд

Радно време Службе

Сваки радни дан: 07 - 15h
Субота: 09 - 13h

Телефони доступни пацијентима

Начелник службе:  011/2419-231
Готови лекови:  011/3810-326
Санитетски материјал:  011/2410-263
Израда инфузионих раствора:  011/2410-754
Администрација:  011/3810-408
Фаx: 011/3806-046

Е-маил адреса: apokbczve@gmail.com, apoteka@kbczvezdara.rs

Начелник Службе: Мр пх. спец. Весна Јанковић

Главни техничар Службе: Фарм. тех. Славица Радовановић

Основна делатност

Служба за фармацеутску здравствену делатност снабдева све организационе јединице здравствене установе готовим лековима,  израђеним инфузионим и магистралним лековима и  медицинским средствима -  санитетским потрошним и уградним материјалом.

Наставна и научна делатност

Служба за фармацеутску здравствену делатност спроводи обуку:

 • дипломираних фармацеута и фармацеутских техничара на обавезном стажу,
 • професионалну праксу ученика Фармацеутско физиотерапеутске школе Београд и студената Фармацеутског факултета Универзитета у Београду,
 • специјалистичку праксу специјализаната Социјалне фармације Фармацеутског факултета Универзитета у Београду
 • стручну праксу за студенте из иностранства у оквиру организације - International Pharmaceutical Students’ Federation.

Услуге

 1. Медицинско снабдевање свих организационих јединица здравствене установе: лековима, медицинским потрошним, санитетским и уградним материјалом.
 2. Од 1980. године: производња и испитивање контроле квалитета стерилних лекова (инфузија, ињекција, офталмолошких производа), израда мешавине за тоталну парентералну исхрану према индивидуалним потребама пацијента, израда магистралних лекова за чију производњу није потребна стерилизација или асептични услови рада.
 3. Усклађивање терапије, клинички преглед лекова и терапијско дозни мониторинг лекова (пре прописивања, током примене и након одређивања терапије), саветовање пацијената на отпусту, праћење спровођења утврђених тераписких протокола лечења, праћење примене резервних антибиотика, провера интеракција лекова, постављање режима дозирања, реконституција и разблаживање лекова за парентералну примену, праћење брзине давања инфузије, стабилности раствора и нежељених реакција лекова.
 4. Фармаковигиланца и вигиланца медицинских средстава.
 5. Учешће у јавним набавкама за потребе здравствене установе готових лекова, медицинског потрошног, санитетског и уградног материјала, сировина и амбалаже потребне за израду магистралних лекова.
 6. Праћење целокупног административно, финансијско-материјалног пословања Службе. Извештавање о утрошку лекова, медицинског потрошног, санитетског и уградног материјала (дневно, недељно, месечно, квартално, годишње) управи здравствене установе, Републичком фонду за здравствено осигурање и Министарству здравља.
 7. Учествовање у клиничким студијама лекова које се спроводе у здравственој установи.

Организацона шема

Служба се састоји од два Одељења и једног Одсека:

 1. Одељење за лекове и медицински материјал
  1. Одсек за клиничку фармацију
 2. Одељење за инфузионе растворе

Стручни тим:

 1. Мр пх. спец. Весна Јанковић, специјалиста фармацеутске технологије, начелник Службе
 2. Мр пх. спец. Татјана Савковић, специјалиста клиничке фармације, начелник Одељења за лекове и медицински материјал
 3. Мр пх. спец. Горан Марковић, специјалиста испитивања и контроле лекова, специјалиста фармације за пуштање серије лека у промет, шеф Одељења за инфузионе растворе
 4. Др сци. мед. Ивана Баралић, доктор фармацеутских наука, специјалиста фармакоекономије и фармацеутске легислативе, специјалиста клиничке фармације, шеф Одсека за клиничку фармацију
 5. Мр пх. Мирјана Станојловић
 6. Мр пх. Елена Прибић

Кадровска структура запослених

Укупно: 24
Дипломирани фармацеути:  6
Фармацеутски техничари:  13
Остали:  5