За запослене

Етички одбор

Адреса:  Димитрија Туцовића 161., Београд

Радно време Службе

Сваки радни дан: 07 - 15h
Субота: 09 - 13h

Телефони доступни пацијентима

Начелник службе:  011/2419-231
Готови лекови:  011/3810-326
Санитетски материјал:  011/2410-263
Израда инфузионих раствора:  011/2410-754
Администрација:  011/3810-408
Фаx: 011/3806-046

Е-маил адреса: apokbczve@gmail.com, apoteka@kbczvezdara.rs

Начелник Службе: Мр пх. спец. Весна Јанковић

Главни техничар Службе: Фарм. тех. Славица Радовановић

Основна делатност

Служба за фармацеутску здравствену делатност снабдева све организационе јединице здравствене установе готовим лековима,  израђеним инфузионим и магистралним лековима,  медицинским средствима,  санитетским потрошним и уградним материјалом.

Наставна и научна делатност

Служба за фармацеутску здравствену делатност спроводи обуку дипломираних фармацеута и фармацеутских техничара на обавезном стажу, професионалну праксу ученика Фармацеутско физиотерапеутске школе Београд и студената Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, као и стручну праксу за студенте из иностранства у оквиру организације - International Pharmaceutical Students’ Federation.

Услуге

 1. Обавља послове медицинског снабдевања свих организационих јединица здравствене установе лековима, санитетским, потрошним медицинским и уградним материјалом.
 2. Учествује у јавним набавкама за потребе здравствене установе готових лекова, медицинског потрошног, санитетског и уградног материјала, сировина и амбалаже потребне за израду магистралних и галенских лекова.
 3. Од 1980. године производи и контролише стерилне лекове (инфузије, ињекције, офталмолошке производе), израђује мешавине за тоталну парентералну исхрану према индивидуалним потребама пацијента, израђује галенске и магистралне лекове за чију производњу није потребна стерилизација или асептични услови рада.
 4. Обавља целокупно административно, финансијско-материјално пословање Службе, доставља месечне, кварталне и годишње извештаје о утрошку лекова, медицинског потрошног, санитетског и уградног материјала управи здравствене установе, Републичком фонду за здравствено осигурање и Министарству здравља. 
 5. Прати савремена достигнућа из фармацеутских и других наука, учествује у клиничким студијама лекова које се спроводе у здравственој установи.

Организацона шема

Служба се састоји од два Одељења и једног Одсека:

 1. Одељење за лекове и медицински материјал
  1. Одсек за клиничку фармацију
 2. Одељење за инфузионе растворе

Стручни тим:

 1. Мр пх. спец. Весна Јанковић, специјалиста фармацеутске технологије, начелник Службе 
 2. Мр пх. спец. Татјана Савковић, специјалиста клиничке фармације, начелник Одељења за лекове и медицински материјал
 3. Мр пх. спец. Горан Марковић, специјалиста испитивања и контроле лекова, специјалиста фармације за пуштање серије лека у промет, шеф Одељења за инфузионе растворе
 4. Др сци. мед. Ивана Баралић, доктор фармацеутских наука, специјалиста фармакоекономије и фармацеутске легислативе, специјалиста клиничке фармације, шеф Одсека за клиничку фармацију
 5. Мр пх. спец. Вишња Глишић, специјалиста фармацеутске технологије, специјалиста фармације за фармацеутску здравствену заштиту
 6. Мр пх. Мирјана Станојловић, фармацеут на специјализацији из фармакотерапије 
 7. Мр пх. Елена Прибић

Кадровска структура запослених

Укупно: 25
Дипломирани фармацеути:  7
Фармацеутски техничари:  13
Остали:  5