За запослене

Етички одбор

Адреса: Прешевска 31, Београд

Радно време: 7 - 14h радним данима за амбулантне пацијенте и 24 часа дневно свим данима у години за ургентне анализе.

Телефон доступан пацијентима: 011/ 3810-624

Е-маил адресаlaboratorija@kbczvezdara.rs

Начелник службе: др Наташа Миљковић,  специјалиста микробиологије са паразитологијом

Главни техничар: Љиљана Ћирић- Бертуш, лабораторијски техничар

 

Служба за лабораторијску дијагностику- 69 година постојања

Лабораторија КБЦ “Звездара” постоји као организациона целина од 1952. године, када ју је основала Др Радмила Петровић, француски ђак и први специјалиста микробиологије у Србији. Иначе, од оснивања Градске болнице 1935. године па све до 1945.године, основне лабораторијске анализе радиле су се на Интерном одељењу у приручним лабораторијама. Др Радмила Петровић постаје први начелник Лабораторије и током наредних година интензивно се развија биохемијска и бактериолошка служба. За ових 67 година постојања,  лабораторијска дијагностика иде узлазном линијом, пратећи и усвајајући савремене технике у свим областима, захваљујући ангажовању више генерација бројних, врсних стручњака из области микробиологије, биохемије, хематологије, имунохемије и генетике.

Организација службе: реорганизација Лабораторије се спроводила више пута у њеном вишедеценијском раду. Данас смо Служба за лабораторијску дијагностику организована у два одељења, шест одсека и амбулантом у склопу које је и благајна, где се обавља пријем узорака, венепункција, заказивање анализа и издавање лабораторијских извештаја у папирној форми.

Запослени:  4 лекара (2 спец.клиничке микробиологије; 2 спец.клиничке биохемије) , 3 фармацеута-мед.биохемичара, 3 молекуларна биолога, 47 лаб.техничара (од тога 6 Виших лаб.техн), 5 пкв радника, који на годишњем нивоу ураде око 1.500.000 анализа.

На почетку трећег миленијума, уз савремена достигнућа науке и високо софистицирану технологију, развој медицинске лабораторијске дијагностике незаобилазни је сегмент модерне медицине. Данас је готово немогуће радити без тима у коме једну од битних карика има управо лабораторијска дијагностика, као базична, полазна основа у откривању болести, лечењу и излечењу болесника. Својим квалитетним радом, стручни тим лабораторије омогућава свеобухватну дијагностичку обраду, као и адекватну интерпретацију у постављању дијагнозе, решавању диференцијално-дијагностичких проблема, лечењу и праћењу терапијских резултата код болесника.

 

Одељење микробиологије и генетике

Прешевска 31

Шеф Одељења: др Наташа Миљковић,  специјалиста микробиологије са паразитологијом

Главни техничар одељења: Јелена Галац, виши лабораторијски техничар

 

ОДСЕК ЗА КЛИНИЧКУ МИКРОБИОЛОГИЈУ

 Одсек за клиничку микробиологију наставља славну традицију и стандардно прати и усваја савремена достигнућа у лабораторијској пракси. Морамо напоменити да је у нашој установи започела прва клиничка дијагностика анаеробних бактерија у Србији, затим дијагностика гениталних микоплазми  и атипичних микобактерија.

У микробиолошкој лабораторији данас се обавља рутинска бактериолошка обрада различитих болничких и ванболничких узорака: изолација и идентификација свих значајних аеробних и анаеробних патогена, испитивање осетљивости бактеријских патогена на антибиотике и праћење учесталости резистенције појединих врста микроорганизама, што подразумева и прављење извештаја о кретању резистенције на антибиотике. Такође се ради на развијању и унапређењу сарадње клиничког микробиолога и лекара клиничара у смислу тумачења налаза, усмеравања на правилан избор узорака за микробиолошку обраду и одабир најприкладнијег антибиотика  у лечењу, као и учешће у контроли болничких инфекција.

Поред тога, раде се и тестови за доказивање антигена и токсина Clostridum difficile, серолошке анализе (АСТО, ТПХА, РФ) и контрола неживе средине наше установе.

Од паразитолошких анализа раде се претраге за доказивање циста цревних протозоа у столици и јаја цревних паразита у столици, односно перианалном отиску.

Микологија се бави дијагностиком узрочника гљивичних обољења-микоза, тј. микроскопским прегледом и култивацијом узорака коже, нокта и длаке у циљу изолације и идентификације Дерматофита (Epidermophyton spp., Microsporum spp., Trichophyton spp.),  Candida spp. и осталих медицински значајних гљива.

 

ОДСЕК ЗА ХУМАНУ ГЕНЕТИКУ

Шеф одсека: др сци мед Марјан Поповић, молекуларни биолог и физиолог

Главни техничар: Марина Пејић, виши лабораторијски техничар

Одсек за хуману генетику ради следеће анализе:

цитогенетика

Пренатални цитогенетички тестови:

 • кариотип из хорионских ресица
 • кариотип из плодове воде
 • кариотип из крви пупчаника

Пренаталне генетичке анализе спроводе се након потврде медицинских индикација у генетичком саветовалишту Болнице за гинекологију и акушерство КБЦ Звездара.

Остали цитогенетички тестови:

 • кариотип из периферне крви
 • кариотип из коштане сржи
 • кариотип из телесних излива

молекуларна генетика:

Микроделеције Y хромозома

Генотипизација хуманог папилома вируса (ХПВ-12 високоризичних и 2 нискоризична соја)

Хередитарна хемохроматоза (C282Y, H63D)

Наследне тромбофилије

 • Фактор коагулације II/Протромбин (G20210A)
 • Фактор коагулације В (Faktor V Laiden)
 • MTHFR (C677T)
 • PAI-1 (4G/5G)

 

Одељење биохемије, хематологије, хемостазе и имунохемије

Димитрија Туцовића 161

Шеф одељења: Др Гордана Спасић Обрадовић, специјалиста клиничке биохемије, спец.уже спец лабораторијске ендокринологије

Главни техничар одсека: Јелена Перуничић, лабораторијски техничар

На одељењу се раде  хитне анализе  24h дневно  свим данима у години и проширена палета анализа од 7h-19h радним данима. Анализе се раде на савременим лабораторијским анализаторима уз редовно праћење нових трендова и стремљења унапређењу дијагностике. Контрола квалитета рада на одељењу спроводи се на дневном (унутрашња контрола) и  месечном нивоу (спољашња ЕQАС контрола), што је у скаладу са водичима добре лабораториске дијагностике.      

 

ОДСЕК ЗА БИОХЕМИЈУ

Шеф одсека: др Гордана Спасић Обрадовић, специјалиста клиничке биохемије

Главни техничар одсека: Јелена Перуничић, виши лабораторијски техничар

За рад се користе најсавременији Roche  анализатори Cobas 6000 (c501 i e601)  и Siemens Centaur XP. Лабораторија је у могућности да из узорка крви за 60 - 90 мин одреди преко 40 биохемијских параметара. Уколико је у питању ургентни пацијент, ово време је и краће. Сем квантитативног одредјивања биохемијских параметара из узорака крви, раде се квантитативно све значајне анализе из телесних течности: урина, ликвора, абдоминалног и плеуралног пунктата.

Биохемијске анализе које се раде на одсеку су:

 • Одређивање концентрације глукозе, протеина, албумина, креатинина, уреје, мокраћне киселине, билирубина (директан и укупан) и бикарбоната (алкалне резерве).
 • Одређивање активности ензима: АЛТ, АСТ, АЛП, гама ГТ, алфа амилаза, липаза, ЛДХ, ЦК (креатин киназа), ЦК - МБ
 • Одређивање кардиоспецифичног маркера Тропонина I  Ултра
 • Одређивање концентрације електролита: калијум, натријум, хлорид, калцијум, фосфат и магнезијум.
 • Анализа статуса гвожђа: гвожђе, УИБЦ, ТИБЦ и феритин.
 • Анализа липидног статуса: холестерол, ХДЛ - холестерол, ЛДЛ - холестерол  и триглицериди.
 • Одређивање концентрације специфичних протеина: ЦРП, Ц3 комплемент, Ц4 комплемент, имуноглобулин А, имуноглобулин Г, имуноглобулин М и HbA1C.
 • Квалитативни преглед урина са седиментом

Одсек за имунохемију и дијагностику метаболичких поремећаја

Шеф одсека/ заменик Шефа одељења: Мр пх. Сања Обрадовић

Главни техничар одсека: Ивана Гобељић, лабораторијски техничар

Одсек је опремљен најсавременијим Roche апаратима Cobas е411  rack и е601. На одсеку се ради:

 • Дијагностика поремећаја функције штитасте жлезде: ТСХ (тиреостимулирајући хормон),  фТ3(слободан Т3), Т4 (укупан тироксин), фТ4 (слободан Т4), ТГ (тиреоглобулин), анти ТГ антитела (антитиреоглобулинска антитела) и анти ТПО антитела (антимикрозомална антитела)
 • Репродуктивни хормони: ФСХ , ЛХ , пролактин, прогестерон, естрадиол (Е2) и тестостерон
 • Дијагностика везана за трудноћу: укупна βхЦГ, double тест I триместар ( ПАПП-А, фβхЦГ), double тест II триместар ( АФП, βхЦГ)
 • Туморски маркери: АФП , ЦЕА, ЦА 125, ЦА 15-3, ЦА 19-9, ПСА, фПСА  и ИНДЕX фПСА/ПСА
 • Вирусни маркери: ХБсАг, АХЦВ и ХИВ
 • Одређивење концентрације лекова (ТДМ): такролимус, циклоспорин
 • Остало: АЦТХ, кортизол, паратхормон (ПТХ), прокалцитонин

ОДСЕК ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ И ЦИТОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ ТЕЧНОСТИ

Шеф Одсека: Мр пх Тамара Милошевић

Главни техничар одсека: Јелена Радисављевић, лабораторијски техничар

Одсек је опремљен савременим хематолошким анализаторима: Sysmex XN 1000 и Siemens Advia 2120. Изводе се:

 • Комплетна крвна слика са леукоцитарном формулом
 • Ретикулоцити
 • Диференцијација ћелија телесних течности: перитонеална течност, асцит, плеурални и перикардни пунктат
 • ЛЕ ћелије, криоглобулини, седиментација еритроцита,  време крварења

 

ОДСЕК ЗА ХЕМОСТАЗУ

Одсек је опремљен савременим анализаторима: Siemens BCS XP (2 апарата).  На одсеку се раде:

 • Рутинске хемостатске анализе: ПТ, аПТТ, фибриноген, ТТ и Д-димер,
 • Специјалне анализе: ФДП-деградациони продукти фибрина и фибриногена, Liquid Heparin Anti-Xa, ПТ тренутне и инкубиране мешавине, аПТТ тренутне и  инкубиране мешавине
 • Појединачни фактори II, V, VII, VIII, IX, X, XI и XII у плазми -активност коагулометријски
 • Тестови за откривање тромбофилија: Антитромбин, Протеин Ц, АПЦР Ф В- резистенција фактора В на активирани протеин Ц, Протеин С Free, Протеин С Activity
 • Тестови за откривање Лупус антикоагуланса: dRVT Screen/Confirm и Silica Clotting Time Screen/Confirm

Лабораторија је у могућности да рутинске анализе уради за  30 - 90 мин. Уколико је у питању ургентни пацијент, особље је оспособљено да уради и специјалне анализе унутар 24h. Иначе, у редовном раду специјалне анализе и појединачни фактори се раде у преподневној смени, а за испитивање тромбофилија и Лупус антикогуланса узорци се сакупљају.