За запослене

Етички одбор

Клиничко одељење ортопедије са трауматологијом

Радно време амбуланти:
Пре подне од 7h-14h

Време посета на стационару:
Средом од 14:00-14.30ч уз поштовање противепидемијских мера и присуство једног посетиоца.
Тел.одељења-стационар: 011/3810-359
сваког дана после 10ч

Тел. Амбуланте 011/3810-370 сваког дана од 8-13.30ч

Начелник КО ортопедије са трауматологијом : Др Владимир Гордић
Главна сестра  КО ортопедије са трауматологијом:
ВМС Светлана Станисављевић
Главна сестра одсека за трауматологију са интензивном негом: ВМС Милена Миловановић

Стручни тим, запослени специјалисти ортопедије са трауматологијом :

Др Гордић Владимир, Начелник КО ортопедије са трауматологијом
Прим. Др Ненад Марковић, шеф  амбулантно-поликлиничке службе
Др Ранковић Весна, шеф  одсека за ортопедију
Др Вукмировић Жељко, шеф одсека за трауматологију са интензивном негом
Прим. Др сци. мед. Др Микић Надан
Др Ладан Марио- лекар на специјализацији
Др Марјановић Иван- лекар на специјализацији
Др Станковић Александар- лекар на специјализацији

Клиничко одељење ортопедије са трауматологијом запошљава обучен и уигран хирушки тим који је своје вештине и искуства стицао у најбољим институтима и  клиникама у Србији,земљама окружења и бројним европским центрима како би за наше пацијенте биле примењене проверене,безбедне нове методе дијагностиковања и лечења

Медицинске услуге

Високоспецијализоване медицинске услуге нашег тима из области Ортопедске хирургије одраслих и Трауматологије коштано-зглобног система одраслих  обављају се амбулантно и стационарно.


Амбулантне специјалистичке услуге :

 • специјалистички и консултативни специјалистички прегледи стационарних и екстерних пацијената      
 • конзилијарни прегледи
 • мање амбулантне  интервенције

На располагању КО за ортопедију са трауматологијом ,у склопу КБЦ“Звездара“ су нам Ртг ЦТ кабинет, остеодензиметрија, интернистичке, хируршке, бројне консултативне службе.

Стационарне специјалистичке услуге:

Трауматологија коштано-зглобног система одраслих

 • оперативно и неоперативно лечење свих сегмената доњих и горњих екстремитета
 • артропластика кука после прелома
 • ендоскопско лечење повреда колена

Ортопедска хирургија одрaслих

 • артопластика кука и колена
 • ревизиона артропластика кука
 • ревизиона артропластика колена
 • корективне операције стопала
 • лигаментопластике колена
 • артроскопија колена

Операције у дневној болници

У оквиру рада КО ортопедије изводе се и мале хируршке интервенцији у дневној болници.

Други релевантни подаци

Капацитет Клиничког одељења ортопедије са трауматологијом је 25 болесничких постеља, распоређених у 6 комфорних, климатизованих соба. Хируршки рад се обавља у операционој  сали намењеној искључиво ортопедско-трауматолошкој патологији. Годинама уназад у оквиру рада КО Ортопедије са трауматологијом изводи се око 700 хируршких процедура, око 20 000 прегледа као и око 30 000 дијагностичких процедура.

Протеклих година се бележи континуирани пораст броја пацијената, услед указаног поверења које смо задобили тимским приступом лечења пацијента који поред лекара ортопеда,анестезиолога,физијатра чини и остало,медицинско особље.