За запослене

Етички одбор

ECHOS школа: базични курс трансторакалне ехокардиографије у КБЦ Звездара-кликни за целу вест

27. 01. 2023.

ECHOS основни курс трансторакалне ехокардиографије обухвата теоретску наставу и практичан рад у трајању од 12 недеља.

Теоретска настава обухвата 31 предавање и 15 туторијала који су доступни на ECHOS едукативној платформи полазницима курса. Уз свако предавање постављен је тест од 10 питања (укупно 310 питања).

Услов за положен тест је минимално 60% тачних одговора. Тестови се могу полагати до краја курса. Тест се полазнику курса “откључава” након одслушаног предавања. Потребно је положити све тестове.

Током практичне обуке полазник изводи прегледе под супервизијом ментора и води лог-бук. Потребно је минимално 100 прегледа

Услов да полазник добије ECHOS диплому о положеном базичном курсу трансторакалне ехокардиографије су положени тестови и комплетиран лог бук.

Цена курса: 300 000 динара (може се платити у ратама) на рачун удружења ECHOS (165-26205-97 Аддико банка); сврха уплате: Едукација из базичне трансторакалне ехокардиографије (цео износ или рата); прималац: Ехокардиографско удружење Србије – ECHOS.

Посебна погодност за запослене КБЦ Звездара је бесплатна едукација у оквиру овог курса. Заинтересоване колеге молимо да се јаве мејлом Удружењу на echocardio.serbia@gmail.com и координатору школе ТТЕ за КБЦ Звездара проф. др Наташи Марковић- Николић на мејл nmarkovicnikolic@gmail.com како би на време обезбедили своје место за школу ТТЕ у нашем Центру. Уз пријаву послати и кратку радну биографију (звање, место запослења- радна организација/клиничко одељење, године радног искуства).

Ту смо да ВАМА помогнемо да ову дивну и корисну методу савладате на најбољи начин и постанете одличан ехокардиографиста.