За запослене

Етички одбор

ТОКОМ НЕДЕЉЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЗАПАЉЕНСКИХ БОЛЕСТИ ЦРЕВА ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА “ИНФЛАМАТОРНЕ БОЛЕСТИ ЦРЕВА У 12 ЛЕКЦИЈА”

ТОКОМ НЕДЕЉЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЗАПАЉЕНСКИХ БОЛЕСТИ ЦРЕВА ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА “ИНФЛАМАТОРНЕ БОЛЕСТИ ЦРЕВА У 12 ЛЕКЦИЈА”

23. 05. 2022.

Аутори Монографије “Инфламаторне болести црева у 12 лекција”Асс др Срђан Марковић и Проф.др Петар Сворцан су желели да обраде скоро све клиничке ситуације у којима се ови пацијенти могу наћи. Изнете су савремене препоруке. На крају сваког поглавља, налазе се реални прикази случајева из праксе, сликовито приказани, који кроз питања и одговоре, стављају читаоца у реалну ситуацију, те на тај начин знање стечено у поглављу налази и своју примену. Рецезенти Академик Проф.др Зоран Кривокапић и Проф.др Његица Јојић су посебно истакли значај ове Монографије, а Проф.др Јојић је навела током промоције да ” Монографија  “ ИБД у 12 лекција” је по много чему јединствена.  У њој су приказане   најновије  стручне смернице  у препознавању, дијагнози и лечењу пацијената са инфламаторним болестима црева.  Књига поред стручног има и практични значај,  јер  су на   крају сваког поглавља  приказани   случајеви из клиничке праксе, уз табеларни приказ усвојених алгоритама. Књига је значајна   за стручну јавности  и пацијенте који болују од ових болести. Аутори монографије са сарадницима долазе из најискуснијег и највећег центра за инфламаторне болести црева.

Оваквим приступом, омогућено је лекарима да завире у рад референтног ИБД центра КБЦ Звездара. Такође, Монографија садржи  дијаграме, табеле и слике прикажемо који ће лекарима олакшати пут ка постављању дијагнозе.

Асс др Срђан Марковић је на промоцији Монографије истакао: “да је Монографија настала из потребе да се сва искуства мултидисциплинарног приступа обједине како би колеге на једном месту имале све што је потребно, а на основу нашег вишедеценијског бављења пацијентима који болују од Кронове болести и улцерозног колитиса.”

Проф. др Петар Сворцан је поред значаја “саме едукације лекара истакао важност и да се  и пацијенти едукују јер  квалитет живота не мора бити трајно нарушен са овом дијагнозом. Овај уџбеник који је пред нама је резултат рада нашег ИБД центра КБЦ Звездара који је постигао невероватно добре резулате са иновативном терапијом.”

Аутори Монографије се свакодневно срећу са овом пацијентима оболелих од запаљенских болести црева и компликацијама саме болести и свесни су колико ширење свести значи не само лекарима већ и пацијентима. Укупно се лечи око 1000 пацијената у Референтном ИБД Центру КБЦ Звездара, док се  иновативном терапијом лечи преко 400 људи са најтежим формама инфламаторних болести црева. Одељење гастроентерологије и хепатологије у КБЦ Звездара збрињава од лаших до најтежих пацијената са запаљенским болестима црева.