За запослене

Етички одбор

КБЦ ЗВЕЗДАРА ДОДЕЉЕН СЕТРИФИКАТ О АКРТЕДИТАЦИЈИ НА МАКСИМАЛНИХ СЕДАМ ГОДИНА-кликни за целу вест

КБЦ ЗВЕЗДАРА ДОДЕЉЕН СЕТРИФИКАТ О АКРТЕДИТАЦИЈИ НА МАКСИМАЛНИХ СЕДАМ ГОДИНА-кликни за целу вест

07. 06. 2024.

 

После процеса реакредитације спроведеног у првом кварталу текуће године КБЦ Звездара је акредитован од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије на максималних  седам  година са највишом оценом 100% усклађености са акредитацијским стандардима у Републици Србији.

Спољашњи оцењивачи Агенције су после четвородневе посете нашој установи донели закључак да у сви критеријуму испоштовани и доделили КБЦ-у највиши акредитациони статус.

КБЦ Звездара је први пут акредитован 2014., а потом 2017. на максималних 7 година. Наши запослени сачињавају  шеснаест тимова, у којима су садржане све клиничке гране и организационе јединице, као и све гране клиничке подршке и администрације.

КБЦ Звездара је на основу коначне оцене од 100% показала највиши степен усклађености процеса рада, а самим  тим и квалитета услуга које се пружају пацијентима. На тај начин смо задржали водећу позицију међу секундарним и террцијарним установама које су у нашој држави акредитоване.

„Овим успехом стојимо иза наше изјаве о мисији, да је брига о пацијенту наш приоритет, као и  коришћење савремених здравстевних технологија, ради обезбеђивања безбедне здравствене заштите на свим нивоима које пружамо. Поново похваљујем и истичем тимски рад као једну од највећих снага наше установе, јер као јединствен тим радимо на унапређењу квалитета услуга које пружамо, али и услова рада у којима заједно радимо“ наглашава Проф. Др Петар Сворцан, ВД директора КБЦ Звездара.