Klinike

Zaštitnik prava osiguranika

 

Od 01.06.2018. godine, za sva pitanja i pomoć u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja možete se obratiti šefu ispostave Zvezdara na broj telefona 064 8522 440.

Powered by CMS STUDIO