Klinike

Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove

Služba zajedničkih nemedicinskih poslova Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme: 07-15h

Načelnik odeljenja: dipl. pravnik Velibor  Vujošević

Tel: +381 11 3088672

E-mail adresa: velibor.vujosevic@kbczvezdara.rs

Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove, čiji je rukovodilac Velibor Vujošević, dipl.pravnik sa pravosudnim ispitom, obavlja sledeće poslove: zastupa ustanovu pred sudovima i drugim državnim organima, izrađuje opšte akte ustanove i razne vrste ugovora o poslovnoj saradnji, prati i analizira dejstva zakonskih i drugih mera na obavljanje delatnosti ustanove, daje stručna mišljenja i tumačenja propisa i opštih pravnih akata, pruža pravnu pomoć zaposlenima, učestvuje u regulisanju imovinsko-pravnih odnosa ustanove sa drugim pravnim i fizičkim licima, obavlja poslove iz materije radnih odnosa, priprema sednice organa upravljanja, vrši prijem, otpremu i arhiviranje pošte, smeštaj i čuvanje istorija bolesti, umnožavanje i fotokopiranje materijala i dokumenata za potrebe ustanove, poslove održavanja telefonskih komunikacija unutar i izvan ustanove...

Lice za zaštitu podataka o ličnosti : Sandra Radenović  dipl.pravnik sa pravosudnim ispitom

Tel: +381 11 3088672

Odsek za kadrovske poslove

Šef odseka: dipl. pravnik Jelena Ciganović Marić

Tel: +381 11 3089214

E-mail adresa: jelena.maric@kbczvezdara.rs

Odsek je formiran za vršenje srodnih zadataka i poslova koji zahtevaju samostalnost i povezanost u radu, a u kojem se obavljaju sledeći poslovi: vođenje kadrovske evidencije zaposlenih u ustanovi i dostavljanje nadležnim organima svih potrebnih izveštaja, sprovođenje postupaka za prijema u radni odnos; pripremanje pojedinačnih odluka i rešenja o ostvarivanju prava i obaveza zaposlenih iz oblasti radnih odnosa...

Powered by CMS STUDIO