Klinike

Služba za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja sa reanimacijom

 

Služba za urgentnu medicinu prvobitno je osnovana 1973. godine u okviru  Radne jedinice zajedničkih sluzbi, kao odeljenje hitnih prijema. KBC „ Zvezdara“ od 1984. godine posluje kao Radna organizacija i u njenom sastavu iste godine započinje formiranje Kliničkog odeljenja urgentni centar kao sastavni deo polikliničke i subspecijalističke sluzbe. 1996. godine formiran je Klinički institut za urgentnu medicinu, a 1998. godine osnovan je Centar za urgentnu medicnu u okviru zajedničkih sluzbi. Služba za urgentnu medicinu formirana je 2007. godine kao samostalna organizaciona jedinica, koja kao takva funkcioniše do danas.

Osnovna delatnost

Služba za urgentnu medicinu je organizaciona jedinica koja obavlja svakodnevni, neprekidni prijem, trijažu i zbrinjavanje  urgentnih internističkih i hirurških stanja.

U svom sastavu ima organizacione jedinice nižeg nivoa organizovanja i to:

                      - Odeljenje urgentne interne medicine

                      - Odeljenje urgentne hirurgije

Odeljenje za urgentnu hirirgiju obavlja prijem i trijažu, ambulantno zbrinjavanje, dijagnostiku, opservaciju, hitne hirurške operacije, urgentnih hirurških, ortopedskih i uroloških stanja.

Odeljenje za urgentnu internu medicinu obavlja prijem i trijažu, ambulantni pregled, dijagnostiku i opservaciju hitnih internističkih stanja (kardiologija, gastroenterologija, pulmologija, endokrinologija, hematologija, gerijatrija).

Vodič za pacijente:

Služba za urgentnu medicinu radi 24 h.

Za prijem i zbrinjavanje hitnih hirurških i internističkih stanja nije potreban uput lekara opšte prakse ili specijaliste. Pacijete prihvata prijemno trijažna sluzba na ulazu.

Prijem pacijenata se obavlja po stepanu hitnosti, a ne po vremenu dolaska.

Mole se pacijenti da u slučaju povećanog obima posla imaju razumevanje ukoliko vreme čekanja na pregled ne bude u propisanom vremenskom intervalu.

Ukoliko je moguće, sa sobom poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju, ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu.

Broj telefona Službe za pacijente: 011/3810-425

 

Kadrovska struktura zaposlenih:

Ukupno je zaposleno 48 medicinskih sestara i tehničara, 13 lekara i 7 spremača.

 

Načelnik Službe I načelnik odeljenja urgentne hirurgije: dr Pudar Žarko

Načelnik odeljenja urgentne interne medicine: dr Gordana Gligorijević mr sci

Glavna sestra Službe: Nataša Vukadinović, vms

Glavna sestra hitnog internističkog prijema: Bojana Pavlović,vms

 

Lekari u Službi za urgentnu medicinu:

 1.  Dr Gordana Gligorijević mr sci. internista ( na subspecijalizaciji- kardiologija)
 2.  Dr Žarko Pudar, hirurg
 3.  Dr Nikica Mirković, internista
 4.  Dr Danijela Filipović, internista ( na subspecijlizaciji - nefrologija)
 5.  Dr Dr Dragana Janković, internista ( na subspecijalizaciji- kardiologija)
 6.  Dr Darko Vučeljić, internista ( na subspecijalizaciji- kardiologija)
 7.  Dr Ivana Lazarević, internista
 8.  Dr Zoran Ninić, lekar na specijalizaciji
 9.  Dr Katarina Stefanović, lekar internista
 10.  Dr Ana Danilović, lekar internista
 11.  Dr Fabiola Gasperini, lekar internista
 12.  Dr Zoran Ninić, lekar na specijalizaciji
 13.  Dr Jelena Šuštran, lekar na specijalizaciji
 14.  Dr Jasmina Medaković, lekar na specijalizaciji

Powered by CMS STUDIO