Klinike

Klinika za uvo, grlo i nos

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: 07-19h

Vreme posete: svakim danom 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h.

Telefoni dostupni pacijentima:

Stacionar:  011/3810-653
Ambulanta: 011/3810-622
Odsek Dečija kuća: 011/2089-176 ,2089-177
Odsek za audiovestibularnu patologiju i fonijatriju: 011/3810-668

E-mail adresa: orlkbcz@gmail.com

Direktor klinike:  Dr Vladimir Šaranović
Glavna sestra klinike: Milena Stošić, vms

 

Klinika za uvo nos i grlo KBC "Zvezdara", nalazi se u ulici Preševska 31 (prethodni naziv ulice je bio Rifat Burdžević), u Beogradu.

Naša osnovna zdravstvena delatnost je dijagnostika i lečenje oboljenja iz oblasti otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, oboljenja i poremećaja koji zahtevaju multidisciplinarni pristup i saradnju sa ostalim klinikama centra i drugim zdravstvenim ustanovama i hirurški zahvati iz oblasti estetske hirurgije uva i nosa. U stručnom timu od 20 lekara i zdravstvenih saradnika su dva profesora univerziteta, jedan docent, četiri primarijusa, šest doktora nauka i tri magistra nauka. Klinikom rukovodi dr Vladimir Šaranović. Glavna sestra klinike je Milena Stošić, vms.

Klinika je opremljena svim savremenim aparatima za dijagnostiku i lečenje, raspolaže sa 8 bolesničkih soba, jednim dvokrevetnim apartmanom i sobom za intenzivnu negu, sa ukupno 30 bolesničkih kreveta.

Nastavna i naučna delatnost

ORL Klinika KBC Zvezdara je baza Stomatološkog fakulteta i baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Defektološki fakultet).

Nastavnici Klinike koji učestvuju u izvodjenju praktične i teoretske nastave za predmet Otorinolaringologija za studente Stomatološkog fakulteta:

1.  Prof. dr Rade Kosanović

2.  Doc. dr Snežana Sanković Babić

Nastavnik Klinike prof. dr Mirjana Petrović Lazić, defektolog, radi na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. U Klinici izvodi se nastava za predmete Poremećaj glasa, Vokalna rehabilitacija laringektomisanih bolesnika i Instrumentalne metode i tehnike kliničkog ispitivanja glasa.

Procedure - usluge

1.    Sve usluge vezane za ORL pregled u ambulantnim uslovima i fonoaudiološku dijagnostiku (Tonalna liminarna audiometrija, govorna audiometrija, Impedancmetrija (timpanometrija, ispitivanje funkcije eustahijeve tube, kohleostapedijalni refleks: ipsi, kontra, test zamora refleksa, prag refleksa), Otoakustičke emisije (TEOAE, DPOAE), Auditivni evocirani potencijali moždanog stabla (AEPMS), Video-nistagmografija (VNG),terapija oboljenja auditivnog i vestibularnog sistema, rehabilitacija pacijenata sa nagluvošću, zujanjem u uvu i vrtoglavicama). Poremećaji glasa i rehabilitacija glasa (videostroboskopska dijagnostika i kompjuterska analiza glasa, ugradnja vokalnih proteza).

Operativno lečenje svih formi hroničnog otitisa (timpanoplastike, ugradnja aeracionih cevčica, stapedektomije), plastične operacije kongenitalnih malformacija uva (otapostaze). Operativno lečenje sekrecionog otitisa dece. Ugradnja kohlearnih implantata kod dece i odraslih sa teškim oštećenjem sluha. Mikroinvazivno lečenje vrtoglavica i naglog gubitka sluha metodom intratimpanične instilacije. Otoendoskopija.

U okviru tima za kohlearnu implantaciju radi i dečija ustanova za ranu dijagnostiku i lečenje poremećaja sluha “Dečija kuća” u sklopu pedijatrijske klinike “Dr Olga Dedijer”, ul.Mije Kovačevića br.13. U toj ustanovi se obavlja kompletna dijagnostika nagluvosti kod dece svih uzrasta, sprovodi rehabilitacija pomoću slušnih aparata, sprovodi kompletni logopedski tretman i rad sa dečijim psihologom.

2.    Operacija krajnika kod dece i odraslih (tonzilektomija, tonziloadenoidektomija, adenoidektomija). Operacija tumora orofaringealne duplje.

3.    Endoskopska dijagnostika i endoskopske operacije nosa i paranazalnih šupljina (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa - FESS) u lečenju nosno sinusne polipoze i hroničnih recidivantnih sinuzitisa. Operativno lečenje malformacija nosne piramide i nosne pregrade (septorinoplastika i septoplastika). Fiberoptička nazofaringoskopija.

4.    Operacije tumora larinksa (hordektomije, sve vrste laringektomija). Laringomikroskopsko lečenje benignih promena glasnica laserom (polipi, edemi, noduli). Operacije benignih tumora vrata i larinksa. Ugradnja vokalnih proteza.

5.    Operacije povreda i tumora maksilofacijalne regije. Radikalne i funkcionalne disekcije vrata. Operativno lečenje tumora pljuvačnih žlezda.

Vodič za pacijenta prilikom prijema

Pacijenti se za prijem javljaju u ORL ambulantu sa overenim uputom za prijem na stacionarno lečenje i pripremljenom svom neophodnom dokumentacijom. Ako ne poseduju overen uput i zdravstvenu legitimaciju mogu da budu i pregledani i primljeni u bolnicu  snoseći troškove pregleda i lečenja po važećem cenovniku ustanove. Prilikom zakazivanja operacije koje nisu hitne bolesnici dobijaju štampano uputstvo za preoperativnu pripremu.

 U sastavu  ambulantno-polikliničke službe čiji je šef dr Petar Vasiljević nalazi se i  Odsek za audiovestibulologiju čiji je šef dr Snežana Babac.

Rad Odseka obuhvata dijagnostikovanje različitih oboljenja i lečenje pacijenata sa poremećajima  čula sluha i ravnoteže. Značajan segment rada ovog odseka je i u domenu skrininga sluha kod novorođenčadi i dece primenom otoakustičkih emisija.

Audiološko-vestibulološki odsek svojim kadrom, opremom, organizacijom i repertoarom rada zauzima vodeće mesto u našoj zemlji, što je dokazano celokupnom organizacijom i formiranjem tima za kohlearnu implantaciju. Početkom 2016. godine izvršeni su radovi na renoviranju i rekonstrukciji operacionog bloka i bolesničkih soba klinike.

Vreme posete: svakim danom 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h.

Sve neophodne informacije možete da dobijete na sledeće brojeve telefona:

   - 011 2412394, 011 2417574 od 07-15 časova

   - 011 3810622 (spec. ambulanta) od 07-19

   - 011 3810660 (stacionar) u toku 24 časa

   - 011 3810611 (anestezija-amb.) od 07-14 časova

ili nas kontaktirajte putem e-pošte na adresu : orlkbcz@gmail.com

Powered by CMS STUDIO