Klinike

Kliničko odeljenje za palijativno zbrinjavanje

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Vreme posete: svaki dan 10-18h

Telefoni dostupni pacijentima:  011/3810-413

e-mail: kbcz.palijativa@gmail.com

 

Načelnik: Dr Tanja Đorđević

Glavna sestra: Dijana Otašević, vms

Saradnik za rad sa pacijentima i porodicom:  Aleksandra Jeličić

 

Kliničko odeljenje za palijativno zbrinjavanje je počelo sa radom 16. juna 2015. godine. Odeljenje je u sastavu Klinike za Interne bolesti.

Prema preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije dužina hospitalizacije za ove pacijente iznosi maksimalno 14 dana.

Na Kliničkom odeljenju za palijativno zbrinjavanje pored lekara, specijalista interne medicine, zaposleno je 9 medicinskih sestara i 1 saradnik za rad sa pacijentima i njihovim porodicama. Svi zaposleni na odeljenju su obučeni  za rad sa palijativnim bolesnicima.

Palijativno zbrinjavanje je aktivna i svebuhvatna briga o pacijentima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti, što podrazumeva kontrolu simptoma njihovih bolesti kao i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku pacijentima i njihovim porodicama. Palijativno zbrinjavanje obezbeđuje najbolji mogući kvalitet života u poslednjim fazama pacijentove bolesti.

 

PROCEDURA ZA PRIJEM I OTPUST PACIJENATA:

Prijem pacijenata se vrši isključivo preko odeljenja kućne nege Domova zdravlja. Uputna dijagnoza za prijem pacijenta na odeljenje je maligna bolest u terminalnoj fazi (odluka konzilijuma da je završeno specifično lečenje ). Za prijem na odeljenje je potrebno imati uput koji je izdat od strane lekara kućne nege pripadajućeg doma zdravlja, kompletnu medicinsku dokumetaciju uz laboratorijske analize ne starije od mesec dana, važeću zdravstvenu legitimaciju i ličnu kartu.

Powered by CMS STUDIO