Klinike

Kliničko odeljenje za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa dijalizom „Prof. dr Vasilije Jovanović“

Adresa:  Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme:

Stacionar 00-24h
Ambulanta 07-19h

Vreme posete:  Radnim danima od 14:00-15:00h

                                 Vikendom      od  14:00-16:00h    

Telefon dostupan pacijentima: 011/3810-398

e-mail: zvezdara_nefro@yahoo.com

Načelnik: Prof.dr Radomir Naumović
Glavni tehničar: smt Miljan Ilić

Delokrug rada:

 1. Ambulantno praćenje i lečenje hroničnih bubrežnih bolesnika, odvija se u dve smene, telefon za zakazivanje je: 011/3810-403
 2.  Dijagnostika i lečenje bubrežnih bolesti preko dnevne bolnice
 3. Hospitalna dijagnostika i lečenje bubrežnih bolesti
  • biopsija bubrega,
  • punkcija cista na bubregu,
  • priprema bolesnika za dijalizu,
  • rešavanje hroničnih komplikacija dijalize,
  • rešavanje komplikacija iz ostalih nefroloških i dijaliznih centara prema zakazivanju
  • priprema bolesnika za transplantaciju bubrega i priprema davaoca bubrega
 4. Nefrovaskularna hirurgija, telefon za zakazivanje: 0114/3810-353, fax: 380 6977
  • intervencije na krvnim sudovima (pravljenje arteriovenske fistule, vaskularnog grafta i plasiranje privremenih i tunelizovanih vaskularnih katetera za potrebe lečenja hemodijalizom
  • Plasiranje katetera za peritoneumsku dijalizu
  •  
 5. Centar za dijalize - omogućava lečenje bolesnika koji su sa teritorije grada Beograda, a prevashodno sa mestom stanovanja opština regionalne pripadnosti
  • Bolničkom hemodijalizom
  • Bolničkom peritoneumskom dijalizom
  • Obuka i kontrole za bolesnike na kućnoj hemodijalizi
  • Obuka i kontrole za bolesnike na kućnoj peritoneumskoj dijalizi
 6. Obuka lekara i medicinskih sestara za rad u oblasti hemodialize i peritoneumske dijalize, kontakt osoba i telefon: Prof. dr Radomir Naumović, 011/3810-400.

Powered by CMS STUDIO