Klinike

Kliničko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju

Adresa: Dimitrija Tucovića 161

Radno vreme ambulante : 07-17 h

Vreme posete : svaki dan 14-15h, subota i nedelja 14-16h

Telefoni dostupni pacijentima: Na odeljenju 011/ 3810 324

                                                        U ambulanti 011/ 3810-426

                                                        U endoskopskom kabinetu 011/ 3810-256

 

Načelnik Kliničkog odeljenja za Gastroenterologiju i Hepatologiju:Prof. Dr sci. med. Petar Svorcan lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog

Glavna Sestra: Violeta Vraniškoski vms

Administrativni radnici: -Dragana Milojević

                                              -Sonja Petrović

 

Klinicko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju ima u stalnom radnom odnosu  12    lekara.Od 9 lekara specijalista interne medicine dok je troje na specijalizaciji iz interne medicije. Kliničko odeljenje ima 36 stalno zaposlenih  medicinskih sestara/tehničara, 2 administrativna radnika.Odeljenje ima 40 postelja od toga je  1 krevet intezivne nege i 5 kreveta poluintenzivne nege.

Prostor:   Stacionar se nalazi na I spratu interne klinike dok se   endoskopski kabinet i Dnevna bolnica nalaze  u zgradi prekoputa ( prizemlje zgrade urologije) a ambulantna služba u novim prostorijama poliklinike.

Kliničko odeljenje  za Gastroenteroloiju i hepatologiju u svom  sastavu ima jedinice užeg nivoa organizovanja :

 

Odeljenje stacionar sa 40 postelja.

 

1. Odsek za hepatologiju 

-Šef odseka: Dr Dušica Vrinić Kalem

-Glavna sestra:   Danijela Stojković

 

2.Odsek za gastroenterologiju

Šef odseka:   Ass Dr Srdjan Marković    

-Glavna sestra:  Slavica Cvijetić

 

3. Odeljenje za polikliničku delatnost  u svom sastavu ima sledece odseke:

 

a.Odsek za subspecijalističke preglede i funkcionalnu dijagnostiku

Šef službe: Prim. dr Tatjana Radaljac spe int. med gastroenterohepatolog

Glavna sestra: Danijela Trninić

 

b.Odsek za endoskopiju

-Šef odseka:  Dr Slobodan  Srećković

-Glavna sestra: Dragoslava Lukić

     

c. Dnevnu bolnica  

 - Šef dnevne bolnice: Dr Dragan Kalem spec. int.med.gstroenterohepatolof

         

 Lekari:

 1. Prof Dr Petar Svorcan, spec interne medicie gastroenterohepatolog- v.d. Direktor   KBC” Zvezdara”
 2. Dr Dušica Vrinić Kalem, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 3. Ass. dr sci. med. Srdjan Marković, Klinički Asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 4. Dr Slobodan Srecković , spec. in. med gastroenterohepatolog
 5. Dr Dragan Kalem, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 6. Dr Tatjana Radaljac, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 7. Dr  Ana Kalaba spec.interne medicine, gastroenterohepatolog
 8. Dr Miloš Mitrović, spec. int. medicine
 9. Dr Branko Maksimović  specijalista  interne medicine
 10. Dr Tamara Knezević  klinički lekar na specijalizaciji interne medicine
 11. Dr Dušan Zarić, klinučki lekar na specijalizaciji iz interne medicine
 12. Dr Maša Pantelić klinički lekar na specijalizaciji  iz interne mediine
 13. Dr Olga Odanovic klinicki lekar

 

Klinicko odeljenje za Gastroenterologiju i hepatologiju je :

Nastavna baza dva fakulteta: medicinskog i stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  

 

 1. Tercijarna referentna ustanova za dijagnostiku, lečenje i praćenje pacijenata sa zapaljenskim bolestima  creva,  visegodišnje iskustvo u lečenju pacijenata biološkom terapijom.
 2. Tercijarna ustanova za nutriciju
 3. Tercijarna referentna ustanova za lečenje i praćenje  hronicnih B i C virusnih oboljenja jetre
 4. Referentna ustanova za pripremu pacijenata za transplantaciju jetre
 5. Referentna ustanova za dijagnostiku i ispitivanja malapsorpcije i maldigestije  sa jedinom laboratorijom u Srbiji i okruzenju za funkcionalno gastroenterološko ispitivanje
 6. Referentna ustanova za dijagnostiku malignih bolesti gastrointestinalnih i hepatobilijarnih malignih bolesti
 7. Vodeća ustanova za endoskopsku dijagnostiku i endoskopsku terapiju oboljenja  GIT i kao i oboljenja hepatobilijarnog  trakta i pankreasa (ERCP dijagnostičke i terapijske procedure)
 8. Endoskopski kabinet učestvuje u sprovođenju skrining programa za kolorektalni karcinom pod patronatom ministarstva za zdravlje RS
 9. Gotovo  svi stručni kadrovi aktivno učestvuju u sprovođenju studija i studijskih programa kao glavni istraživači i/ili članovi tima u okviru studijskih timova fakulteta i ministarstva za nauku.
 10. Ostvaruje   značajnu stručnu i kolegijalnu saradnju sa svim drugim klinickim centrima

 

Powered by CMS STUDIO