Klinike

Kliničko odeljenje za urologiju

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante:

pre podne   08h-14h

Vreme posete: Svakim danom od 14h  do 15 h, a vikendom  i  praznicima od 14 do 16h.

v.d. načelnik odeljenja : dr Goran Savić
Glavna sestra: Silvana Tošev, vms

 

Osnovna delatnost

Kliničko odeljenje za Urologiju obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i postoperativno lečenje i negu bolesnika koji su primljeni zbog patoloških promena i stanja iz područja urologije, kao i iz užih područja kojima se bave organizacione jedinice u njegovom sastavu. Kliničko odeljenje za urologiju obavlja specijalističko konsultativne preglede, pruža ambulantno polikliničke usluge i zbrinjava urgentne urološke slučajeve.

Kliničko odeljenje za urologiju ima 17 kreveta   i moderan operativni blok sa 2 operacione sale za endoskopiju  i operacionu salu za otvorenu hirurgiju u sklopu zajedničkog hirurškog bloka.

 

Kliničko odeljenje za Urologiju  ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa i organizovanja.

 

1.     Odsek operacionog bloka sa endoskopijom  - sprovodi endoskopski operativni tretman uroloških bolesnika. U sklopu operacionog bloka funkcionišu dve savremeno opremljene operacione sale koje omogućavaju izvodjenje i komplikovanijih endoskopskih  procedura.

 

 • Načelnik  bloka : Prim. dr  Saša Patrnogić
 • Glavna sestra : v.m.s. Selmira Pavković

 

2.     Odsek stacionara 1.- obavlja  ispitivanje,  konzervativno i operativno  lečenje bolesnika obolelih od specifičnih i nespecifičnih oboljenja urogenitalnih  organa, tumora (bubreg i uereter, mokraćna bešika, prostata, testis, penis), urotlotijaze (endoskopska i ESWL litotripsija), akutne opstruktivne bubrežne insuficijencije (endoskopski tretman i plasman perkutanog nesfrostomskog katetera), anomalija urogenitalnih organa, povreda,  funkcionalnog poremećaja mokraćne bešike i drugih  uroloških oboljenja i stanja. U endoskopskom radu sprovodi dijagnostičke procedure, cistoskopske preglede i intervencije, vrši uretrocistoskopiju, ureterorenoskopiju, uretrocistografiju, ispituje  funkciju mokraćne bešike, sprovodi biopsiju prostate, transuretralnu resekciju tumora mokraćne bešike i transuretralnu resekciju prostate i dr.

 

 • Šef:  Dr Milomir Tufegdžić
 • Prim.  Dr Saša Patrnogić
 • Specijalista Urologije: Dr Goran Savić
 • Specijalista Urologije: Dr Aleksandar Supić
 • Specijalista Urologije: Dr Dragan Čumić
 • Lekar na specijalizaciji: Dr Vladimir Vasić
 • Lekar na specijalizaciji: Dr Aleksandra Čučović
 • Lekar na specijalizaciji: Dr Draško Milović
 • Glavna sestra:  v.m.s.  Nataša  Dragojević

 

3.       Odsek za specijalističko-konsultativne preglede sa dnevnom bolnicom,

 

             •  Šef: Dr Aleksandar Supić

             • Glavna sestra: v.m.s. Milka  Bradić

 

Obezbeđuje ambulantno poliklinički rad Odeljenja u ambulantama specijalističke poliklinike u okviru redovnog rada Kliničkog odeljenja za Urologiju kao i za vreme gradskog prijemnog dežurstva.

Powered by CMS STUDIO