Klinike

Kliničko odeljenje za traumatologiju sa ortopedijom

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante

Pre podne: 7h-14h

Posle podne: 12h-19h
Tokom letnjih meseci popodnevna ambulanta neće raditi.

Vreme posete:

Radnim danom: 14h-15h

Vikendom i praznicima: 14h-16h

Načelnik: dr Milan Ivanović

Glavna sestra: vms Slobodanka Lukić

Kliničko odeljenje ortopedije sa traumatologijom

Odsek za ortopediju:

Šef odseka: dr Vesna Ranković
Glavna sestra odseka: ms Olivera Gligorov

Odsek za traumatologiju sa poluintenzivnom negom

Šef odseka: dr Željko Vukmirović
Glavna sestra odseka: vms Milena Milovanović

Polikliničko konsultativna služba ortopedije sa traumatologijom I dnevnom bolnicom

Šef: Prim.dr Nenad Marković
Glavna sestra: ms Milica Vasić

 

    Zapošljava obučen i uigran hiruški tim koji je svoje veštine i iskustva sticao u najboljim institutima i  klinikama u Srbiji, zemljama okruženja i brojnim evropskim centrima kako bi za naše pacijente bile primenjene proverene, bezbedne nove metode dijagnostikovanja i lečenja.

Stručni tim/zaposleni-specijalisti ortopedije sa traumatologijom:

Dr Milan Ivanović, načelnik KO ortopedije sa traumatologijom

Prim.dr Nenad Marković, šef  ambulantno-polikliničke službe

Dr Vesna Ranković, šef odeljenja - stacionar

Dr Ivan Đulić

Dr Željko Vukmirović

Dr Vladimir Gordić

Dr sci. med. Mikić Nadan       

Dr Mario Ladan - lekar na specijalizaciji

Medicinske usluge

Visokospecializovane medicinske usluge  našeg tima iz oblasti Traumatologije koštano-zglobnog sistema odraslih i Ortopedske hirurgije odraslih  obavljaju se ambulantno i stacionarno.

 Ambulantne specijalističke usluge :

  • specijalistički i konsultativni specijalistički pregledi stacionarnih i eksternih pacijenata      
  • konzilijarni pregledi
  • manje ambulantne  intervencije

Na raspolaganju KO za traumatologiju sa ortopedijom, u sklopu KBC“Zvezdara“ su nam Rtg, CT kabinet, osteodenzimetrija, internističke, hirurške, brojne konsultativne sluzbe.

Stacionarne specijalističke usluge:

Traumatologija koštano-zglobnog sistema odraslih

  • operativno i neoperativno lečenje preloma I luksacija donjih i gornjih ekstremiteta

Operativno lečenje preloma sprovodi sw primenom C luka, čime se omogućava anatomska repozicija I stabilna osteosinteza frakturnih fragmenata. Ovo je naročito bitno za prelome koji zahvataju zglobne pukotine. Od implanta za osteosintezu primenjujemo titanijumske:  LCP ploče za različite segmente gornjih I donjih ekstremiteta, DHS I DCS sisteme, intramedularne klinove, unutrašnje fiksatore…
Takođe bavimo se I lečenjem periprostetičnih preloma kuka I kolena.

Ortopedska hirurgija odrslih

  • artoplastika kuka i kolena
  • reviziona artroplastika kuka
  • korektivne operacije stopala
  • ligamentoplastike kolena i ramena
  • artroskopija kolena i ramena
  • korektivne operacije ekstremiteta

Drugi relevantni podaci

Kapacitet Kliničkog odeljenja za traumatologiju sa ortopedijom je 25 bolesničkih postelja, raspoređenih u 6 konfornih, klimatizovanih soba sa signalizacijom za pozivanje sestara, internetom. Hirurški rad se obavlja u operacionoj  sali  namenjenoj isključivo ortopedsko-traumatološkoj patologiji. U toku prethodne godine obavljeno  je 17.500 pregleda, primenjeno 30.000 dijagnostičkih i terapijskih procedura. Ukupno je izvršeno 600 hirurških operacija.

Proteklih godina se beleži kontinuirani porast broja pacijenata, usled ukazanog poverenja koje smo zadobili timskim pristupom lečenja pacijenta koji pored lekara ortopeda, anesteziologa, fizijatara čini i ostalo, brojno medicinsko osoblje.

Powered by CMS STUDIO