Javne nabavke

Ostali ugradni, medicinski potrošni i laparoskopski materijal za hirurgiju, ORL i ginekologiju, br. PP D-03/19

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 04.10.2019.

- Konkursna dokumentacija, 04.10.2019.

- Odluka o dodeli ugovora, 16.10.2019.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Paroco medical equipment"d.o.o., za partiju broj 5, 05.11.2019.godine

- Obaveštenje o zakljućenom Ugovoru, "Eumed"d.o.o., za partiju broj 1, 05.11.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Iris očna protetika"d.o.o., za partiju broj 3, 05.11.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Audio BM"d.o.o., za partiju broj 2, 06.11.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Ogranak Olympus Czech group"d.o.o., za partiju broj 4, 22.11.2019.godine