Javne nabavke

Opšti i specifičan stanitetski i medicinski potrošni materijal

- Poziv za podnošenje ponuda, 01.04.2019. god.

- Konkursna dokumentacija, 01.04.2019. god.

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 04.04.2019. god.

- Pitanja i odgovori, 08.04.2019. god.

- Konkursna dokumentacija sa drugom izmenom i dopunom, 08.04.2019. god.

- Pitanja i odgovori, 11.04.2019. god.

- Konkursna dokumentacija sa trećom izmenom i dopunom, 11.04.2019. god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 11.04.2019. god.

- Pitanja i odgovori, 15.04.2019. god.

- Konkursna dokumentacija sa četvrtom izmenom i dopunom, 15.04.2019. god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 15.04.2019. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 16.05.2019. god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Eumed"d.o.o., 31.05.2019.godine, za partiju br.26

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Medicina Milošević"d.o.o., za partiju br.86, 05.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Acoma"d.o.o., za partiju br.53, 05.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Prospera"d.o.o., za partiju br.71, 05.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Flora komerc"d.o.o., za partiju br.96, 05.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Medinic export-import"d.o.o., za partiju br.140, 05.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Medi Ray"d.o.o., za partiju br.51, 05.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Oftal C"d.o.o., za partiju br.1, 05.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Nefaser"d.o.o., za partiju br.25, 05.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Beocompass"d.o.o., za partiju br.127

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Dunav Plast"S.Z.R., za partiju br.68, 10.06.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Dine Trade"d.o.o., za partiju br.10, 10.06.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Omni Medikal"d.o.o., za partiju br.61, 10.06.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Panonija Pharm"d.o.o., za partiju br.75, 10.06.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Yunicom"d.o.o., za partiju broj 138, 10.06.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Adoc"d.o.o., za partiju broj 139, 10.6.2019.godine

- Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Orthoaid"d.o.o. za partiju br.81, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Biostent"d.o.o., za partiju br.73, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Vicor"d.o.o., za partiju br.50, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Medial group"d.o.o., za partiju br.84, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Biognost S"d.o.o., za partije br. 60,92,93, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "SN Medic"d.o.o., za partije br.6,7,8,57,58,59, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "TT Medik"d.o.o., za partije br.20,22,23, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Farmalogist"d.o.o., za partije br.98,105,109,130,141,143, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Neomedica"d.o.o., za partije br.78,79,80, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Layon"d.o.o., za partije br.9,16,121,123,137, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Kardiomed"d.o.o., za partije br.46 i 125, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Ecotrade Bg"d.o.o., za partije br.5 i 18, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Zem Farm"d.o.o., za partije br.31 i  32, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Galen Fokus"d.o.o., za partije br.94,95 i 97, 10.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Radakom"d.o.o., za partije br.45,74,91,112,116, 11.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "M-line"d.o.o., za partije broj 15,17,77,82., 11.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Biotec Medical"d.o.o., za partije broj 13,14,36,40,41,42,44,52,117, 11.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Aptus"d.o.o., za partije broj 2,3,48,49,54,55,69,72,76,87,88,89., 11.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Promedia"d.o.o., za partiju broj 64, 12.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Laviefarm"d.o.o., za partije broj 11,33,35,66, 12.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Magna Pharmacia"d.o.o., za partije broj12,19,21,37,38,39,43, 12.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", za partiju broj 85, 12.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "B.Braun Adria RSRB"d.o.o., za partije broj 47,56,110, 13.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Sinofarm"d.o.o., za partije broj 28,62,99,100,101,102,103,104,106,108,111,113,114,115,118,119,120,122,126,128,129,131,133,136,142., 13.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Fresenius Medical Care Srbija"d.o.o., za partiju br.29, 18.06.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Ivex"d.o.o., za partiju broj 124, 20.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Phoenix Pharma"d.o.o., za partije broj 27,132,134,135., 20.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Vega"d.o.o., za partiju broj 24, 2.7.2019.godine