Javne nabavke

Nabavka tehničkog i magacinskog materijala

- Konkursna dokumentacija, 20.03.2019.god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 20.03.2019.god.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije, 01.04.2019.g

- Odluka o dodeli ugovora, 10.04.2019.god.

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part.4, 07.05.2019.god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 15.05.2019.godine, "Bimbo"d.o.o., za partije 1,2,3 i 5.