Javne nabavke

REDOVAN GODIŠNJI SERVIS I POPRAVKE PARNIH STERILIZATORA

- Konkursna dokumentacija, 19.03.2019. god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 19.03.2019. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 01.04.2019. god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 15.05.2019.godine, Elektromedicinakontrol, za partiju br.2

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 15.05.2019.godine, Medika projekt d.o.o., za partiju br.1