Javne nabavke

Održavanje PACS sistema za arhiviranje i distribuciju radiološke slike proizvođača "AGFA HealthCare N.V"

- Poziv za podnošenje ponuda, 27.02.2019. god.

- Konkursna dokumentacija, 27.02.2019. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 13.03.2019. god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 20.03.2019.godine