Javne nabavke

Potrošni materijal za endoskopske jedinice

- Konkursna dokumentacija, 29.10.2018. godine

- Poziv za podnošenje ponuda, 29.10.2018. godine

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 05.11.2018. godine

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 05.11.2018. godine

- Konkursna dokumentacija sa drugom izmenom i dopunom, 06.11.2018. godine

- Obaveštenje o produženje roka za podnošenje ponuda, 06.11.2018. godine

- Konkursna dokumentacija sa trećom izmenom i dopunom, 06.11.2018. godine

- Odluka o dodeli ugovora, 15.11.2018. godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 22.11.2018.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 27.11.2018.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 13.12.2018.godine