Javne nabavke

PP D-05/18 Sredstva za dezinfekciju

-Konkursna dokumentacija, 31.08.2018. god.

-Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, 31.08.2018. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 17.09.2018. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 09.10.2018.godine