Javne nabavke

PP D - 01/18 - Medicinski potrošni materijal, hemikalije i regensi za laboratoriju

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka, 08.06.2018. god.

- Konkursna dokumentacija, 08.06.2018. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 21.06.2018.g

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 12.7.2018.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 12.7.2018.godine