Javne nabavke

Potrošni materijal za laparaskopske i druge hiruške intervencije

-Konkursna dokumentacija, 07.06.2018.god.

-Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka, 07.06.2018.god.

- Odluka o dodeli ugovora za PP D-03/18, 19.06.2018.g

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 09.7.2018.godine