Javne nabavke

Potrošni materijal koji se ne prikazuje kroz elektronsku fakturu PP D-02/18

-Konkursna dokumentacija,06.06.2018.god.

-Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka,06.06.2018.god.

-Odluka o obustavi postupka, 15.06.2018. god.

- Obaveštenje o obustavi postupka, 27.06.2018.g