Javne nabavke

Nabavka tehničkog i magacinskog materijala - elektromaterijal

- Poziv za podnošenje ponuda, 25.04.2018. god.

- Konkursna dokumentacija, 25.04.2018. god.

-Odluka o dodeli ugovora, 17.05.2018. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru- 30.5.2018.godine