Javne nabavke

Медицински потрошни материјал, хемикалије и реагенси за лабораторију, ОП Д-07/18

-Позив за подношење понуда- 12.3.2018.године

-Конкурсна документација - 12.3.2018.године

- Питања и одговори, 26.03.2018. год.

- Конкурсна документација са ПРВОМ изменом и допуном, 02.04.2018. год.

- Обавештење о  поднетом захтеву за заштиту права, 05.04.2018.г

- Питања и одговори, 10.04.2018. год.

- Конкурсна документација са ДРУГОМ изменом и допуном, 10.04.2018. год.

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 10.04.2018. год.

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, 13.04.2018.god

- Odluka o dodeli ugovora, 08.05.2018.god.

- Odluka o dodeli ugovora za partije 28. i 47 - 14.05.2018. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-23.05.2018.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-24.05.2018.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-31.05.2018.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-01.6.2018.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-4.6.2018.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-4.6.2018.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-5.6.2018.godine

-Обавештење о закљученом Уговору-5.6.2018.године

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-5.6.2018.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-5.6.2018.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-6.6.2018.godine

-Обавештење о закљученом Уговору, 7.6.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору, 7.6.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору, 08.6.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору, 12.6.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору, 13.6.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору, 14.6.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору, 17.7.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору, 22.8.2018.године