Javne nabavke

Nabavka tehničko-magacinskog materijala

- konkursna dokumentacija

- poziv za dostavljanje ponuda

- pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

- izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN)

- obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda / prijava