Javne nabavke

САНИТЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ОП ЈН Д-25/17

-Позив за подношење понуде, 08.12.2017.год.

- Конкурсна документација

- Питања и одговори, 14.12.2017.год

- Конкурсна документација са првом изменом,14.12.2017.год

- Конкурсна документација са другом изменом, 18.12.2017.год

- Питања и одговори, 18.12.2017.год.

- Одлука о додели уговора, 24.01.2017.год.

-Oбавештење о закљученом Уговору-13.02.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору-14.02.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору-14.02.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору-20.02.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору-20.02.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору-21.02.2018.године

-Обавештење о закљученом Уговору-21.02.2018.године