Javne nabavke

Набавка ОП лампе за нефроваскуларну хирургију и респиратора за јединицу интензивне неге

- konkursna dokumentacija, 16,11.2017.g

- poziv za podnošenje ponude, 16.11.2017.g

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije, 24.11.2017.g

- Konkursna dokumentacija sa PRVOM izmenom i dopunom, 24.11.2017.g

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 24.11.2017.g

- Odluka o dodeli ugovora,, 06.12.2017.g

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-21.12.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-28.12.2017.godine