Javne nabavke

Redovan godišnji servis i remont trafostanica

- Poziv za podnošenje ponuda, 03.10.2017.g.

- Konkursna dokumentacija, 03.10.2017.g.

- Odluka o dodeli U govora , 18.10.2017.g

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-2.11.2017.godine