Javne nabavke

Gorivo za autogaražu, za potrebe KBC "Zvezdara"

- Poziv za podnošenje ponuda, 18.09.2017. god.

- Konkursna dokumentacija, 18.09.2017. god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 27.09.2017. god.

- Odluka o dodeli Ugovora, 04.10.2017. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-31.10.2017.godine