Javne nabavke

Дуготрајни централни венски катетер за хемодијализу  

- Konkursna dokumentacija

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka po hitnosti

- Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-13.10.2017.godine