Javne nabavke

Nabavka tehničkog i magacinskog materijala

- Konkursna dokumentacija, 13.09.2017. god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 13.09.2017. god.

- Pitanja i odgovori, 19.09.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 19.09.2017. god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 19.09.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 27.09.2017. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-13.10.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-13.10.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-20.10.2017.godine